Kallelse till extrastämma

Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Skåne kallas på extra länsstämma den 2 november 2014 på kansliet, Nils Bjelkegatan 4 B, i Lund.

matilda

Extrastämman utgör en punkt på kretsrådet.

Med anledning av att ny ordinarie, auktoriserad revisor måste väljas kallar vi till extrastämma där denna punkt behandlas.

Extrastämman genomförs i samband med kretsrådet, se mer om det via länken här.

Ordinarie stämma sker i Trelleborg 25 april 2015.

Dagordning

  1. Öppnande
  2. Val av sekreterare för extrastämman.
  3. Val av två personer att jämte länsstämmans ordförande justera mötets protokoll.
  4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst.
  5. Fastställande av dagordning.
  6. Fastställande av röstlängd, efter att krets utsett ombud.
  7. Val av en ny revisor (se förslag nedan)

 
Varmt välkomna!

Anmäl dig till Magnus så att vi vet hur mycket fika som behövs.

 

Styrelsen föreslår att extrastämman väljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers (s k byråval) med Ulrika Öst, som huvudansvarig revisor. Eftersom vi väljer byrån som revisor så behövs egentligen inte ännu en suppleant eftersom vem som helst på byrån kan träda in utan ett stämmobeslut emellan. För formalians skull så föreslås ändå Anders Thulin som suppleant.

Presentation av Ulrika Öst
UlrikaUlrika Öst, 35 år, är auktoriserad revisor och har arbetat med revision inom PwC sedan 2007 och har erfarenhet av revision inom ett stort antal branscher och organisationsformer. Ulrika har sedan några år arbetat som granskningsledare och/eller medpåskrivande revisor för bl a Hyllie Park Folkhögskola, Östra Grevie Folkhögskola, Mariaskolan Malmö, insamlingsstiftelsen Star for Life, Stiftelsen Git Gays artistfond, flertalet kyrkoanknutna stiftelser samt aktiebolagen Securitas Direct, Genovis AB (publ.) och Axis AB (publ.). Ulrika är ansvarig för den satsning inom PwC’s södra region som riktar sig särskilt mot verksamheter inom den ideella sektorn.

Dela

Kommentera

One thought on “Kallelse till extrastämma

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.