Välkomna på filmpremiär!

På lördag 10/2 kl. 14.00 är alla välkomna på premiärvisningen för en film vi tagit fram tillsammans med Studiefrämjandet och Holma folkhögskola.

Visningen sker på bion Panora i Malmö och är GRATIS. Filmen, som är 16 minuter lång, tar upp inspirerande exempel från Skåne med människor som är mitt i övergången till en hållbar värld.

Efter filmen ställer vi oss frågan om hur vi kan börja ställa om och inspirera till mer omställning? Hur går man från ord till handling?

Välkomna!