Kallelse till länsstämma 2018

Naturskyddsföreningen i Skåne kallar härmed till länsstämma 2018. Den tar plats 28 april på Falsterbo strandbad under värdskap av Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Program för dagen och alla handlingar till stämman finns eller läggs ut så fort de är klara HÄR.

Blåsippa under länsstämman i Osby 2017.