De Vilda Blommornas Dag – 17 juni

De Vilda Blommornas Dag arrangeras årligen av Svenska Botaniska Föreningen och tanken är att människor ska få möjligheten att upptäcka, lära känna och glädjas åt den mångfald av vilda växter som vår natur bjuder på, och på så sätt få en härlig naturupplevelse. Flera av våra lokala naturskyddsföreningar i Skåne arrangerar denna dag floravandringar. Häng med du också!

Här hittar du ett urval av aktiviteter som de lokala naturskyddsföreningarna i Skåne anordnar den 17 juni

BJÄRE / GRÖTHÖGARNA / KL 10
Blomstervandring med Jörgen Andersson som är mycket kunnig i botanik. Jörgen leder vår blomstervandring vid Gröthögarna. Ta med fika! Samling kl 10 vid Dalens parkering. Mer info

FALSTERBO / FALSTERBO SKJUTFÄLT / KL 10
Botanisk guidning på Falsterbo skjutfält. Ta gärna med egen flora. Samling vid skjutfältsgrinden vid Ljungens camping i Falsterbo kl 10. Mer info

HELSINGBORG / ÄTTEKULLA / KL 10
Blomstervandring i Ättekulla naturreservat. Här finns ett varierat landskap med skogsdungar, ett gammalt lertag och öppna gräsmarker med gravhögar från brons- och järnåldern. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen och Stadsbyggnadsförvaltningen. Välj kläder efter väder och tag gärna med fika. Inga förkunskaper är nödvändiga och alla intresserade är välkomna! Mer info

KRISTIANSTAD / BROMÖLLA / KL 10
Barbro Ahlner och Krister Håkansson leder en blomstervandring med land- och vattenväxter. Vi går 3,5 km i sakta mak och fikar halvvägs. Samling vid Banvallsleden i början på vägen till avfallsanläggningen Åsen vid Axeltorp. Mer info

KRISTIANSTAD / MOSSLUNDA / KL 10
Det nyinvigda naturreservatet bjuder på många orkideer och andra rara örter. Samling vid Mosslunda. Hämtning kan ske vid busshållplats Öllsjöskolan kl 9.45 Meddela i så fall senast dagen före. Mer info

KRISTIANSTAD / ÅHUS / KL 14
Kjell-Arne Olsson leder en vandring på de sandiga markerna med många ovanliga och vackra växter. Samlig vid golfbanans parkering. Mer info

YSTAD / BACKÅKRA / KL 9
Backåkra är ju mest känt för att Dag Hammarskölds gård ligger där men det är också ett naturreservat (41 ha) och tillika ett Natura2000-område. Delar av området skyddades som ett naturminne så tidigt som 1958. Här finns bl a sandgräshedar och torrängar med den specifika flora som hör till denna betesgynnade biotop. Margareta Nörregård berättar om områdets historia och Sindre Magnusson vägleder till artbestämning av kärlväxter och fåglar. Mer info

ÖSTERLEN / DRAKAMÖLLAN / KL 9.15
Vi uppmärksammar de vilda blommornas dag med en exkursion i botanikens tecken. I år gör vi gemensam sak  med Tomelillakretsen och besöker det kuperade naturreservatet Drakamöllan. Här fins den sällsynta och hotade vegetationstypen sandstäpp, vars utbredning är begränsad till sydöstra Skåne. Många rara växter finner här en fristad från svår konkurrens med andra arter. Vi spejar efter tofäxing, sandnejlika, sandliljor och andra sällsyntheter och njuter av blomsterprakten i allmänhet. Kanske flöjtar sommargyllingen i skogsdungarna? Tag gärna med lupp och flora. Glöm inte kaffekorgen! Mer info

ÖRKELLJUNGA / SPINNERIET / KL 10
De vilda blommornas dag uppe vid Spinneriet. I år är det sextonde gången som detta samarrangemang kring vår växtvärld äger rum. Olika evenemang genomförs runt om i Norden och för vår del i Örkelljunga har vi alltså tänkt besöka de spännande markerna kring Pinnåns kvillområde i Spång. Här finns både spännande kärlväxter, mossor, lavar och kanske forsärlan också behagar visa sig. Ta med stövlar (Spinneriet är en på flera sätt vattenrik lokal), fika och flora. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvarig Zigge. Läs mer

I vår kalender hittar du mer info och fler aktiviteter