Insamling – Hjälp Hörjelgården!

Hörjelgården är en naturpärla – en rest av det gamla kulturlandskapet – i Österlens gränstrakter. Här kan du uppleva en bit Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal. Se slåtterängar, små åkertegar och besök den vackra betade utmarken. Hörjelgården donerades till Naturskyddsföreningen i Skåne år 1976 och idag drivs gården som en natur- och kulturskola med historisk markvård, biologisk forskning och utbildning som teman.

Insamling
Nu behöver Hörjelgården hjälp att rustas upp! Läget börjar bli akut eftersom Hörjelgårdens fina halmtak har åldrats och nu blåst sönder på flera ställen. Det behöver akut läggas ett nytt tak av råghalm. Material och arbetskostnad uppgår till 200.000 kronor. Hittills har det kommit in över 10.000 kronor i gåvor till detta, men mer behövs!

Hjälp oss gärna med ett bidrag! Du kan swisha till Stiftelsen Hörjelgården på: 123 025 31 61 eller skicka pengar till bankgiro 585-0367. Varje bidrag räknas!

Här kan du läsa mer om Hörjelgården och se vårens program. LÄS MER

Gå gärna med i facebookgruppen Hörjelgården för senaste information om vad som sker på Hörjelgården.