Operation Rädda bina

Foto: Daniel Mallwitz

Vill du också minska hoten mot våra bin och andra pollinatörer? Var med i arbetet för bina och för biologisk mångfald! Kom på seminarium riktat till markägare, politiker, företagare och alla som förvaltar markytor. Under dagen bidrar sakkunniga, Naturskyddsföreningen och ledande entreprenörer med sina perspektiv. Örkelljunga har i sitt Biparadis gjort en viktig insats för vilda bin och andra pollinatörer. Nu vill vi att andra ska få möjlighet att inspireras av det. I Sverige sker nu en omvandling av gräsytor till blommande marker. Dessa ängar är mycket värdefulla och även djupt uppskattade för sin skönhet.

PLATS OCH TID: Forum i Örkelljunga torsdagen den 17 oktober kl 9.30-16.00.

ANMÄLAN: Mejla din anmälan senast den 10 oktober till raddabina@telia.com Ange namn och verksamhet. Evenemanget är gratis. Max 140 platser.

PROGRAM / 17 OKT / KL 9.30-16

9.30-10.00 Kaffe finns.

10.00 Örkelljungabygdens Natur hälsar välkomna.

10.05 Inledning av Tomas Nilsson, ordförande i kommunens Naturvårdsgrupp.

10.15 Per Bengtsson, dagens moderator, berättar om operation rädda Bina och vad som händer i Sverige och världen.

10.45 Tio bilder från Biparadiset i Örkelljunga av Pär Svensson.

11.00 Solitära bin och deras boplatser. Entomolog Mikael Sörensson – trädens och markens betydelse för bin och andra pollinerande insekter och hur även andra arter spelar stor roll i en komplicerad och ömtålig händelsekedja. Mikael är känd från Sveriges Radios Naturmorgon där han ingår i expertpanelen och har hela världen som arbetsfält.

11.40 Gräsmattor, gräsmatteängar, blomsteråkrar och ängar. Biologerna Inger och Mats Runeson från det välkända fröförtaget Pratensis reder ut begreppen. De har under många år arbetat med olika ängsprojekt åt bland annat Växjö kommun som idag kommit långt vad gäller omställning av grönytor med både billigare drift och ökat naturvärde.

12.15 Lunch. Seminariet bjuder på vegetarisk baguette i foajén.

13.00 Det vilda med stil. Peter Korn – om hur vi kan få vilda växter att trivas i urbana miljöer och på köpet få skönhet och stärkt miljöprofil. Peter driver tillsammans med sambon Julia Andersson anrika Klinta Trädgård i Höör som har uppdrag i hela landet.

13.40 Workshop – olika stationer där du kan fråga föredragshållarna och andra närvarande för att utveckla det du behöver för att kunna rädda bina på hemmaplan.

14.40 Vandring till Biparadiset (700 m) för eftermiddagsfika och fortsatta diskussioner i fält. Halvvägs passerar vi den påbörjade ängen vid idrottsplatsen där vi behöver din hjälp med plantering.

Avslut senast 16.00.

ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN
På kvällen håller Forum öppet kl. 18.00-21.00 för allmänheten, med bland annat föreläsning av Entomolog Mikael Sörensson om trädens och markens betydelse för bin och andra pollinerande insekter och hur även andra arter spelar stor roll i en komplicerad och ömtålig händelsekedja. Mikael är känd från Sveriges Radios Naturmorgon där han ingår i expertpanelen och har hela världen som arbetsfält. Även Per Bengtson från Naturskyddsföreningen föreläser om rikstäckande ”Operation: Rädda bina”. och Solitära bin och deras boplatser. Gratis event och ingen anmälan krävs. >> Se program och läs mer här