Bekämpa lupinen!

Lupiner
Just nu blommar lupinerna, vackra för ögat men förrädiska för naturen! Blomsterlupin är en välkänd flerårig ört som kan bli över en meter hög. Den är allergiframkallande och giftig för människor och boskap och försämrar därmed kvaliteten på betesmarker och foder. Den konkurrerar ut inhemsk vegetation och utgör ett hot mot sällsynt ängs-, vägkants- och betesflora. Den påverkar också jordens näringsinnehåll genom kvävefixering vilket förändrar den ursprungliga vegetationens förutsättningar. Blomsterlupin lockar många insekter men blommar under kort tid och då övriga blommande arter konkurreras ut, är den endast en tillfällig födoresurs. Detta ska jämföras med mer naturliga växtsamhällen där det finns en kontinuerlig blomning av olika arter.

Bekämpning
Bekämpar blomsterlupinen gör man genom att slå den innan den sätter frö, helst flera gånger på en säsong. Då de ofta växer i sandiga, lätta jordar brukar man kunna dra upp hela växten. Återkommande bekämpning kan behövas för att ta bort växter som grott från frön. Var försiktig vid hanteringen av arten. Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial för förbränning. Endast i undantagsfall bör det komposteras. Blöt ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar. Lämna eller släng aldrig lupiner i naturen.6 JUNI: VÄRNA BIOLOGISK MÅNGFALD – BEKÄMPA LUPINER!
Den sjätte juni, på Sveriges nationaldag, ger vi oss ut tillsammans med Fältbiolgerna i hela landet för att bekämpa lupinerna! Läs mer

Rapportera fynd
Om du hittar blomsterlupin kan du rapportera in den på Artportalen eller till Naturvårdsverket. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Läs mer om Blomsterlupin Lupinus polyphyllus