Föreläsning om varg och remisträff om framtidsstrategin

Varg

Foto: Kjell-Åke Fredriksson

Länsförbunden i Skåne och Blekinge bjuder in alla medlemmar i regionerna till kretsmöte med föreläsning om varg och remissträff om Naturskyddsföreningens framtidsstrategi.

WORKSHOP OM FÖRSLAG TILL NY FRAMTIDSSTRATEGI
Riksstyrelsen har tagit fram ett förslag på ny framtidsstrategi för Naturskyddsföreningen. Genom att ha gemensamma mål så kan vi bli tydligare och få större genomslag. Målen är styrande för riksföreningen, och vägledande för kretsar och länsförbund. Riksstyrelseledamot är med och berättar om förslaget.

Du som är medlem är välkommen att tycka till om förslaget som pekar ut Naturskyddsföreningens inriktning de kommande åren. Synpunkterna är ett viktigt inspel till riksstyrelsen inför arbetet med propositionen om Naturskyddsföreningens framtidsstrategi 2024–2027 som ska läggas fram till stämman 2023. Riksstyrelsens förslag kommer skickas ut innan själva mötet så att ni hinner läsa på.

Datum: 4 dec, kl 10-15
Adress: Västra Storgatan 51H, Kristianstad
Sista anmälningsdag:
28 nov

Anmäl dig här!

Länk till remissen (Naturkontakt)

Vi bjuder på fika och lunch. Träffen är givetvis kostnadsfri.

FÖRELÄSNING
Varg och människor – hur stämmer årets rekordjakt på varg överens med lagstiftningen?
Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningens rikskansli, berättar om hur vargstammen i Sverige mår, något om skador på tamdjur och opinionsläget i landet. Särskilt aktuellt är de senaste besluten om en rekordstor licensjakt på varg i landet, cirka 16 procent av vargstammen ska fällas i vinter. Han går igenom de viktigaste lagarna som skyddar varg och andra rovdjur, vilka undantag det finns från fridlysningsreglerna, och svarar på frågor. Linda Birkedal, Ordförande Naturskyddsföreningen i Skåne, uppdaterar oss kort om varg i Skåne.

Kontakt: Josefine Friberg / Josefine.friberg@naturskyddsforenningen.se

Till anmälan