Vindkraft till havs och påverkan på marint liv

Vindkraft

Tisdag 6 december kl 18.30

Vi är mitt inne i en energikris och en klimatkris – men utökad vindkraft ses som en lösning som är positiv både för klimatet och eltillgången. Elpriserna stiger mest i södra Sverige men det finns även andra anledningar till att havsbaserad vindkraft lämpar sig bäst här i södern. Men är vindkraft bara positivt eller kan det finnas nackdelar eller ekologiska konsekvenser av att sätta upp stora vindkraftsparker ute till havs?

Detta klimatföredrag hålls som vanligt digitalt på zoom och gästföreläsare denna gång är Martin Green, forskare vid Lunds Universitet som har författat en rapport åt Naturvårdsverket om Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, samt Lena Bergström, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet som författat en rapport åt Naturvårdsverket om Vindkraftens påverkan på marint liv.

Vår klimatkoordinator Josefine Friberg kommer att ge en nulägesrapport om vindkraft i Skåne/Blekinge och föredraget avslutas med en frågestund! Varmt välkomna på detta digitala föredrag den 6:e december kl 18:30!

Länk till mötet
Följ länken nedan för att komma till mötet: https://us02web.zoom.us/j/83563740847…

Lösenord: 99