”Övergivna” eller skadade djur

Rådjurskid

Rådjurskid. Foto: Kjell-åke Fredriksson

Under sommaren är det många som hör av sig till oss om djur de hittat som de tror är skadade eller övergivna. Oftast handlar det om älgkalvar, rådjurskid, harungar och fågelungar. Undvik att störa djuren, de är väldigt sällan övergivna av sina föräldrar. Föräldrarna finns oftast i närheten utan att visa sig.

Här kan du läsa allmänna råd från Naturvårdsverket: