Vildbin vid Tobisvik

Glödsandbi

Det finns ca 300 arter bin i Sverige, inräknat ett 40-tal humlor. Somliga är ganska stora, andra väldigt små. Många av dem har väldigt speciella levnadssätt – en del tapetserar sina barnkammare med blad, andra murar sina bon, somliga kan bo i snäckskal, och ytterligare några parasiterar på bon av andra bin.

Vi gästas idag av biexperten Göran Holmström, som tar oss med på en promenad i Tobisviksområdet. Göran berättar bl.a. om vilka bin som gillar vilka blommor, och hur deras liv ser ut. Du kan få tips om hur du kan göra din trädgård mer bivänlig. Läs mer

DATUM: 7 juli kl 10-12.30

SAMLING: Vid den nordligaste parkeringsplatsen längs Tobisvägen, alltså strax nordväst om entrén till campingen, kl 10:00.

MEDTAG: Fika (lämpligen i ryggsäck); gärna lupp och håv om du har.

KONTAKT: Kristoffer, 073 – 329 17 41

Göran Holmström

Göran Holmström är journalist och har studerat humlor över hela Sverige och även nere i Europa.

Vill du veta mer om bin?
Här är de tio vanligaste solitära bina i skånska trädgårdar! >> Läs mer

Här är de sex vanligaste humlorna i Skåne >> Läs mer

Se skillnad på bin, getingar & flugor! >> Läs mer