Eslövs fälad

eslovInne i centrala Eslöv finns ett litet naturreservat som skyddades redan på 1910-talet. Området var då öppen stenig betesmark som betesfredades och växte igen. Idag finns en glänta i skogen där den ursprungliga karaktären kan uppfattas. Det är imponerande hur fort skogen har vuxit upp.