Håslövs ängar

129-haslovPå en halvö i nordöstra delen av Hammarsjön ligger naturreservatet Håslövs ängar. De öppna fuktiga ängs- och betesmarkerna är den bästa lokalen för flera vadararter i Skåne, bland annat rödspov och dubbelbeckasin.

Vid strandkanten finns ett fågeltorn och en strövstig går över ängarna som har beträdnadsförbud under delar av året.