Ubbalt

Ubbalt - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Öster om Vittsjö på en halvö i Vittsjön ligger naturreservatet Ubbalt. Området består främst av bokskog med inslag av andra trädslag. Skåneleden passerar området och en parkering finns i östra delen. På de äldsta bokarna kan man påträffa den sällsynta laven lunglav. Gamla stubbar och kullfallna träd har en intressant insektsfauna.