Film i Lund: The Light Bulb Conspiracy

Naturskyddsföreningen i Skåne driver tillsammans med Hållbart Universitet och Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet en filmserie kallad ”Sustainable Truth?”. Vi visar främst dokumentärer, men även spelfilmer och bjuder alltid in en gäst för att diskutera filmens innehåll och relevans tillsammans med publiken. Filmerna visas vanligen med engelsk textning och diskussioner förs på engelska. Den här […]

Läs mer

Hörjelgården fyller 200 år!

Under 2014 ska det firas att Hörjelgården fyller 200 år! Håll koll på vad som sker på Hörjel under året här. Redan nu kan vi åtminstone berätta att själva firandet kommer att manifesteras under helgen 23-24 augusti då det också blir slåtter i stubbskottsängen.

Läs mer

Gillar du att titta på nya förslag på planer, strategier, program och liknande?

Vi söker medlemmar i Skåne som tycker det är spännande och intressant att tillsammans med likasinnade eller var för sig se över delar av allt det material vi får för påsyn till länsförbundet. Det kan röra sig om åtgärdsprogram för hotade arter, översiktsplaner, vägarbetsplaner, vindkraftsetablering, strategier för ett hållbart samhälle, torvbrytning, uppföljning av tidigare beslut, […]

Läs mer