Rikard Lehmann

styrelsebanner_RL800

– I grunden journalist. Jobbade 13 år på Arbetet för att sedan gå in i reklambyråvärlden. Driver sedan 1989 egen verksamhet, idag nästan helt inriktat på hållbarhetsfrågor och miljö. Stort miljöengagemang, relativt okunnig om arter men kämpar hårt för att naturintresset ska öka.

Vilka är dina tre hjärtefrågor som ordförande?
– Bidra till att kretsverksamheten utvecklas. Kretsarna är hotade, vi behöver finna nya vägar för att attrahera AKTIVA medlemmar. Det är fantastiskt hur medlemsantalet ökar i stort, men utan den ”gröna rörelsen”, med t ex utflykter, föreläsningar och annat på programmet, är Naturskyddsföreningen ingen folkrörelse. Ordet VI behöver lyftas. Är VI många som hjälps åt blir det roligare. Tillsammans med kretsarna ska VI finna vägar för hur Naturskyddsföreningen i Skåne blir mer synliga. Vi i länsförbundet ska bli bättre på att vara ute i vår region. Hur visar vi konkret i höst.

– Samspel med andra organisationer, i synnerhet Studiefrämjandet där vi kommer att göra många gemensamma aktiviteter och dra fördel av respektive organisationers styrkor. Vi är på väg att skriva avtal med Skånes Djurpark. Varför skulle vi inte på något sätt kunna vara en del av andra nätverk, typ idrottsföreningar? Vi behöver nå ut med natur- och hållbarhetsfrågor. Vår hotade miljö är en angelägenhet för alla, därför hoppas jag också att fler ska aktivera sig mer än bara med ett medlemskap. Utvecklat samarbete med såväl Region Skåne, Länsstyrelsen som kommunerna är också viktigt. Naturskyddsföreningen i Skåne har förutsättningar att bli ett nav i viktiga frågor. Jag vill också öppna upp mot Omställningsrörelsen. Vi har mycket att ge varandra.

– Att arbeta för en inkluderande och välkomnande organisation. Vi har mycket vi behöver förbättra, men får ta små steg i taget. Vårt regionskansli i Lund ska vara en öppen mötesplats. I sommar gör vi om för att exempelvis kunna ha miniutställningar. Det ska vara liv och rörelse så många timmar som möjligt under dygnet. Det ska vara kul och stimulerande att engagera sig.

Kommentarer om den nya styrelsen
– Det känts mycket bra. Ekonomin är stark, vi har råd att göra satsningar. Sammansättningen av äldre och yngre är fantastisk, liksom bredden och djupet när det gäller kunskap. Från vatten och skog till jordbruk och livsmedel. Vi ska svetsa samman ett starkt team, vara öppna för att bjuda in fler i arbetet. Vi behöver vara många för att klara utmaningarna.

Vem är du privat?
– En engagerad person. 60 år. Stort miljöintresse. Vi behöver ställa om vårt sätt att leva. Inte i morgon utan NU. Två barn, Sandra och Jimmy, fem barnbarn. Bor i Skegrie, men har i praktiken flyttat till Småland där jag lever tillsammans med Maria i en fantastisk miljö. Söker övernattningslägenhet eller rum i Malmö Lund, där jag är tre dagar i veckan.

Kan du bo i Småland och vara ordförande i länsförbundet Skåne?
– Absolut. Mina rötter är i Malmö (uppväxt i samma hus på Rosengård som Zlatan) och jag tillbringar arbetstid där. Känner också stor glädje för att fortsätta det arbete som inletts i Naturskyddsföreningen, först i Trelleborg och nu länsförbundet. Jag är bara en del av ett lag.

6Z6A8074

Rikard Lehmann var ordförande i Trelleborg i tre år. Kämpade – och kämpar fortfarande – för att det inte ska bli en östlig infart för lastbilar. Längre körsträcka, mer utsläpp, hot mot natur och miljö var några argumenten. Och trots tången, Östra stranden tillhör favoritplatserna.