Sträntemölla-Forsemölla

Den som kallar Skåne platt har ännu inte satt sin fot i detta böljande backlandskap. Landskapet rymmer olika naturmiljöer som majestätiska skogar och öppna hagmarker, variationen bidrar till en spännande uppsättning av arter. Rörums södra å rinner genom reservatet, flödar ner för klippväggar och formar Forsemölla vattenfall. Åk hit och låt dig trollbindas av vad naturen har att bjuda på.

Naturbeskrivning
Sträntemölla är namnet på gården som syns från vägen, den har varit på plats sedan 1300-talet och kvarnen användes fram till år 1969. Skogen i Forsemölla-Sträntemölla består främst av bok men här finns också ek, lind, lönn och al. Träden har fått växa sig riktigt gamla och deras storlek gör ett minst sagt imponerande intryck med sina massiva trädkronor som täcker himlen.
Gröngölingen är en av många fågelarter som trivs bra i skogen. Närmare ån kan man finna strömstare och även forsärla. På tal om flygande arter finns här också några intressanta trollsländor så som den vackra blå jungfrusländan och den stora kungstrollsländan (vilket är en av Europas största!). Även fladdermusarten barbastell trivs bra i denna omgivning som erbjuder gamla träd, byggnader och murar till boplats.

Efter vandring genom skogen når man Forsemölla där det tidigare legat en större gård med vattenkvarn. Det enda som återstår av gården nu är en stenbyggnad placerad längs det rinnande vattnet. Här finns mer öppna ytor med beteshagar omgivna av stengärdsgårdar. Det är vid den här lokalen man finner vattenfallet. Fallet delas upp i olika etapper och uppskattas sammanlagt nå en höjd på cirka 15 meter. Omkring vattenfallet finns olika arter mossor, lavar och ormbunkar. Längre ner delar sig ån och den fuktiga miljön ger upphov till vad man kallar alsumpskog där ramslök och strutbräken frodas.

Till reservatet hör Rörums backar. Böljande, betade backar som rymmer en helt annan uppsättning av flora och fauna. Olika örter pryder marken, bland annat gullvivan som många uppskattar se blomma på våren.

Det är inte bara kornas betande som ger upphov till en bred biologisk mångfald, utan även deras mockor uppskattas av den dynglevande månhornsbaggen. På backarna och i hagarna finns spridda små bestånd av lövträd och buskage där den blyga hasselmusen lever.

Besökstips
Det finns mycket att se runtomkring reservatet. Populära besöksmål är Stenshuvud nationalpark och Brösarps backar. Västerut vid Gyllebosjön ligger ännu ett naturreservat och även Gyllebo slott med tillhörande borgruin. Närområdet rymmer många mysiga caféer, konsthallar och gårdsbutiker. Mandelmanns trädgårdar är också ett populärt besökstips, speciellt efter TV-programmet ”Mandelmanns gård”.

Vägbeskrivning
Ligger alldeles intill Sträntevägen, mellan Rörum och Östra Vemmerlöv. Beroende på vilket håll man kommer ifrån är det lättast att svänga av antingen från riksväg 9 eller 11. Via kollektivtrafik kan man ta buss 574 som går mellan Vitaby Hotellplan och Simrishamn Station, med en hållplats i anslutning till reservatet.

Klicka på kartbilden nedan för förstoring.

Länk till Google karta


Tänk på/notera att
Området har varit naturreservat sedan 1976 och rymmer många känsliga arter. Tänk på att ha hunden kopplad, inte avsiktligt störa djurlivet eller fånga och föra bort insekter eller andra djur. Det är inte heller tillåtet att på något sätt skada träd (dött som levande) eller annan vegetation. Mer om föreskrifter och förbud hittar man på länkarna nedan samt på plats.

Tillgängligheten i området är inte anpassad för alla då det emellanåt är väldigt kuperat och brant. Skyltar i skogen varnar om vart man inte bör gå. Extra varsamhet bör tas om man vill undersöka vattenfallet närmare.

Torvdyvel på stenmur i skogen. Ser du en liggandes på rygg, vänd den då om på fötter och få turen med dig! (gammal folktro)

Källor
”Våra smultronställen”, föreningens årsbok 1998 av Arne Schmitz.

”Natur på Österlen – Naturvårdsprogram för Simrishamn kommun” med text skriven av Bengt Bengtsson, tryckt 2010 av Prinfo Österlen.

Se mer här:
 Länsstyrelsen

 

Elsie Kjeller