Styrelsepresentationer

14

Styrelsen fr v till h: Saga Sandin (adj.), Karin Bergendal, Kristin Johansson, Anna Widén (adj.), Rikard Lehmann (ordf.), Marianne Steneroth Sillén, Sven Gustavi, Anders Ekstrand, Bettina Ekdahl, Lars-Bertil Nilsson och Hjalmar Dahm. Saknas på bilden gör Charlotte Hansson (adj.).

Presentation av länsförbundets styrelse

Presentationer läggs upp allt eftersom de blir klara. Klicka på namnen för att komma till presentationen. För kontaktuppgifter: se här.

Rikard Lehmann, ordförande, Skegrie

Bettina Ekdahl, vice ordförande, Lund/Trelleborg

Marianne Steneroth Sillén, Lund