Vild och Bortskämd

Vild & Bortskämd är ett projekt som syftar till att uppnå en situation där storleken på klövviltstammen och tillgången till naturligt foder i landskapet är i balans så att djurens välbefinnande gynnas, samtidigt som skadenivåerna på skogs- och jordbruk hålls på en låg nivå. Projektet fokuserar på att öka mängden åtgärder för naturligt växande foder.

Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet, Naturskyddsföreningen i Skåne, Svenska Jägareförbundet samt markägare. Det finansieras av EU.