Billinge mölla

Strömstare. Foto: Lars-Bertil Nilsson.

Om du inte paddlar längs Rönneå är denna lilla frodiga och stillsamma pärla säkerligen en helt okänd plats, så vad väntar du på? Njut av medhavt eller grilla omgärdad av porlande vatten året om.

Naturvärden
Det verkar råda delade meningar om när möllan som gett platsen dess namn först kom i bruk. Vi ger oss inte in i den diskussionen utan konstaterar bara att platsen är väl värd ett besök året om. Det är närmast trolskt, med frodig grönska som får utvecklas fritt, vilket är ett av målen med detta naturreservat. Det innebär också gott om bär att stoppa i munnen och kören av näktergal och andra skönsångare kan under våren vara mycket ljudlig.Nere vid själva ån har man stor chans att se och höra de virvlande strömmarnas fåglar. Kungsfiskare finns här året om, forsärla ses under vår–höst och på vintern håller strömstare till här.

Flera spektakulära insekter håller hov längs de olika flödena och några av dem sätter sig ofta på marken, på broarna eller på bänkarna. Spana efter en av Europas största trollsländor, kungstrollsländan, som här kan ses tillsammans med stenflodtrollslända, spetsfläckad trollslända och flygande, gnistrande jungfrusländor.

Passa på att fika eller luncha på kondiset eller bageriet inne i Billinge.

Besökstips
Under 2020 förbättrades tillgängligheten till området kring själva möllan med nya broar och liknande. Grillplats finns, liksom skyltar som informerar om möllans historia. Husgrunder och rester av möllan går att se och med hjälp av skylten kan man frammana hur det en gång såg ut. I närbelägna Billinge, som du i princip måste passera för att komma hit om du inte paddlat, rekommenderas fika på ett klassiskt konditori eller på det anrika spettkaksbageriet.

Den botaniskt bevandrade kan på Billinge kyrkogård ge en hommage till Nils Lilja. Nils var verksam på 1800-talet som klockare i Billinge men mer känd som författare och botaniker. Hans bok ”Menniskan; Hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur naturhistorisk synpunkt betraktad”, gick stick i stäv med tidens tankegångar och var enligt honom själv ”skriven för folket och inte för de lärda”.

Vägbeskrivning
Reservatet nås med bil, cykel och till fots längs en väg från Billinge. Sista biten ned är skyltad som privat väg och med varning för hund. Ignorera detta då vägen trots skyltarna är tillåten att färdas på. Skyltarna kan komma att ändras då Länsstyrelsen uppmärksammats på dem.

Paddlar du kanot längs Rönne å kommer du säkert förr eller senare förbi. Just här måste du ta upp kanoten och bära den en liten bit för att komma förbi forsarna.

Tänk på/notera
På P-platsen får det endast plats några enstaka bilar. Området utgör naturreservat. Läs på skyltarna ifall det finns platsspecifika föreskrifter.

Läs mer
Eslövs kommun
Länsstyrelsen
Om Nils Lilja


Text & bild Magnus Billqvist

En av många vackra trollsländor här är den gnistrande blå jungfrusländan.