Vindkraft till havs och påverkan på marint liv

Vindkraft

Tisdag 6 december kl 18.30 Vi är mitt inne i en energikris och en klimatkris – men utökad vindkraft ses som en lösning som är positiv både för klimatet och eltillgången. Elpriserna stiger mest i södra Sverige men det finns även andra anledningar till att havsbaserad vindkraft lämpar sig bäst här i södern. Men är […]

Läs mer

Få bidrag till en miljöinsats

Fröpengar

Det ska vara lätt att engagera sig, därför lanserar Naturskyddsföreningen nu ”fröpengar”, ett litet bidrag för att så ett frö av engagemang. Vad brinner du för? Fröpengar är till för att uppmuntra till ökat engagemang för miljö och natur hos medlemmar som vill bli aktiva i Naturskyddsföreningen. Syftet med fröpengar är att möjliggöra engagemang och aktiviteter på […]

Läs mer

Tips: Fem föreläsningar i november

Svan

Här är fem gratis föreläsningar i november som du inte får missa! Föreläsningarna anordnas av lokala Naturskyddsföreningar runt om i Skåne och är kostnadsfria. Du behöver inte vara medlem, men får gärna bli! 16 NOV / KAN TEKNIKEN RÄDDA HAVET? Kan ny teknik rädda klimatet, eller är förhoppningen om nya tekniska landvinningar bara ett sätt att […]

Läs mer

Föreläsning om varg och remisträff om framtidsstrategin

Varg

Länsförbunden i Skåne och Blekinge bjuder in alla medlemmar i regionerna till kretsmöte med föreläsning om varg och remissträff om Naturskyddsföreningens framtidsstrategi. WORKSHOP OM FÖRSLAG TILL NY FRAMTIDSSTRATEGI Riksstyrelsen har tagit fram ett förslag på ny framtidsstrategi för Naturskyddsföreningen. Genom att ha gemensamma mål så kan vi bli tydligare och få större genomslag. Målen är styrande […]

Läs mer

Vandring på Måkläppen

Måkläppen gråsäl

Måkläppen är Sveriges sydvästligaste utpost och utgör med sin ständigt föränderliga form och säsongsmässiga beträdnadsförbud ett spännande utflyktsmål. Den stora sandreveln förändras kontinuerligt av vindar och vatten och kan därför te sig olik från ett besök till ett annat. Det är ett populärt besöksmål, mycket tack vare knubbsälarna och gråsälarna som lever här. Eftersom sälarna är […]

Läs mer