Klimathösten

Naturskyddsföreningen i Skåne och våra kretsar ser allvarligt på klimatförändringar och hur takten för förändringar sker allt snabbare varje år. Vi har därför gjort en kraftsamling under hösten som vi kallar för ”Klimathösten”, för att uppmärksamma och sprida kunskap om klimatfrågor genom olika aktiviteter som anordnas av kretsarna själva eller av vår Klimatkoordinator Josefine Friberg. […]

Läs mer

Ätbara perenna grönsaker

Ätbara perenna grönsaker – inte bara sparris och rabarber! Anne Franze-Jordanov, ordförande i Färjenäs Skogsträdgård, Göteborg, berättar om odling och användning av ätbara perenna växter. Färjenäs är en visningsträdgård med ambitionen att skapa hållbara odlingssystem med främst ätliga växter, men där finns även en mångfald av växter som gynnar vilda pollinatörer, såsom bin, och fjärilar. […]

Läs mer

Tipsrunda för stora och små i Svaneholm

Svaneholm

Tipsrunda för stora och små i Svaneholm 10 september kl 10-13 Gå en promenad runt sjön och svara på blandade frågor i två svårighetsgrader – för barn och för vuxna. Naturskön familjeaktivitet för alla åldrar. Start och mål vid stora parkeringen kl 10-13. Plats: Svaneholm 21, Skurup (Svaneholm, stora parkeringen) Arrangeras av Naturskyddsföreningen i Skurup. […]

Läs mer

Kurs om mossor

PB__lybeck_Mossa

Gratis kurs om mossor på Hörjelgården! Mossorna är på många sätt växtvärldens doldisar trots dess vanliga förekomst. Under denna endagskurs får vi en inblick i mossornas hemliga liv och bekantar oss med deras mångfald. På Hörjelgårdens vackra marker ser vi flera intressanta arter och studerar ytterligare material inomhus. Dagen ger en introduktion till mossorna och […]

Läs mer

Invasiva främmande arter

Parkslide

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Den stora majoriteten av främmande arter ställer inte till några bekymmer och har kommit hit på naturlig väg. Invasiva främmande arter däremot, är arter som […]

Läs mer