Stork

Storkprojektet LoggaStorkprojektet arbetar för att bygga upp en livskraftig, flyttande storkpopulation. Projektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening.

Läs mer på Storkprojektets hemsida eller gå in på Facebook och sök på Storkprojektet i Skåne. Även du som inte har någon profil kan ta del av materialet där.