Fastigheter

Naturskyddsföreningen i Skåne är tillsammans med sina medlemmar ägare till ett knippe områden runt om i Skåne. En del har skänkts föreningen genom arv eller gåvor, medan andra har förvärvats för att skydda dess naturvärden. Flera av dem är tillräckligt stora att ströva i och alla är förstås varmt välkomna att besöka dem.

Läs mer om våra fastigheter:
Billebjär – Vår egen bergknalle
Borgen – Dinosauriers fotavtryck
Våra egna träd – Både vresiga och märkliga
Everöd – Lövgrodor och orkidéer
Forsakar – Den trolska ravinen med vattenfallen
Hörjelgården – Besök 1700-talets Österlen
Lökaröd – Gamla avenbokar
Matsalycke – Orkidéer och gullvivor vid Broby
Segelstorp – Fälad på Bjärehalvön
Sibbarps skans – Här slogs danskar mot svenskar
Kurts fälad (Stora Hults fälad) – Ett ålderdomligt beteslandskap
Örups almskog – Här slog almsjukan till först
Örups kalkkärr – Prunkande orkidéer