Lökaröd

Vår fastighet vid Lökaröd består av en blott 1200 kvadratmeter stor dunge, insprängt mellan åkrar och granplanteringar. I trädbeståndet finns några gamla och fina bokar och flera avenbokar av imponerande omfång, för att vara avenbokar. På 1920-talet dominerade avenbok i beståndet men idag är de färre.

Det var också avenbokarna som gjorde att föreningen 1927 erhöll lagfart efter att dåvarande häradshövdingen donerade fastigheten, men med förbehållet att vi betalade tio kronor.

Vegetationen är trivial men det finns hålhäckande fåglar och möjligen en intressant lavflora på de gamla träden. En stenformation som liknar en fåtölj och en imponerande rest av massiva grindstenar välkomnar en när man kommer dit.

På grund av läget är fastigheten tyvärr mycket svår att nå. Vår fastighet utgör del av det skogsparti som är trekantigt på kartan här.