Hav

11220086_10153212479750042_7548910732113721258_nHavet påverkar oss, vi påverkar havet. Den del av havet vi lokalt och globalt påverkar är långt större än Skånes och Blekinges yta. Dock är allas vår medvetenhet om vår havsmiljö och dess utveckling i ett hållbarhetsperspektiv låg.

Vi vi vill göra en insats för att aktivera allmänheten och belysa att havet kring vår kust också är en del av Skåne och Blekinge. En del som behöver vår uppmärksamhet och vårt hänsynstagande. För nätverkets del betyder det speciellt frågor ur ett naturvårds-, miljövårds- och hållbarhetsperspektiv. Vi vill aktivera skåningarna och blekingebor för havet. Nätverket vill få upp ett opinionstryck för havsfrågor i regionen så att detta leder till en hållbar utveckling för havet runt våra kuster.

Här finns foldern som berättar om vår havsutställning som går att låna.

Kontakt:

Kristin Johansson tel. 0431-132 00