Hav

Världens hav tampas med allt från klimatförändringar och överfiske till övergödning, nedskräpning och förlust av biologisk mångfald. Vill du vara med och arbeta för friskare hav och vatten? Gå med i Havsnätverket!

Havet påverkar oss, vi påverkar havet. Den del av havet vi lokalt och globalt påverkar är långt större än Skånes och Blekinges yta. Dock är allas vår medvetenhet om vår havsmiljö och dess utveckling i ett hållbarhetsperspektiv låg. Vi vi vill göra en insats för att aktivera allmänheten och belysa att havet kring vår kust också är en del av Skåne och Blekinge. En del som behöver vår uppmärksamhet och vårt hänsynstagande. För nätverkets del betyder det speciellt frågor ur ett naturvårds-, miljövårds- och hållbarhetsperspektiv. Vi vill aktivera skåningarna och blekingebor för havet. Nätverket vill få upp ett opinionstryck för havsfrågor i regionen så att detta leder till en hållbar utveckling för havet runt våra kuster.

Välkommen till Havsnätverket Skåne-Blekinge!

Vi är en lokal undergrupp till Naturskyddsföreningen Skåne och Blekinge. Med fokus på lokala havs- och vattenfrågor vill vi skapa en medvetenhet och ett engagemang för ett friskt hav och vatten. Genom att utbyta kunskap kan vi tillsammans lära oss om utmaningar såväl som möjligheter relaterade till hav och vatten. Havsnätverket Skåne-Blekinge har som ambition att anordna föreläsningar, studiebesök och andra aktiviteter. Till oss är du välkommen oavsett förkunskaper och du väljer själv på vilken nivå du vill engagera dig.Kom och ta ett dopp i havet, följ med på ett spännande studiebesök, lyssna på en föreläsning eller varför inte hålla i en föreläsning?

Kontakt
Jennifer Palmqvist, Gruppansvarig, Havsnätverket Skåne-Blekinge.


Fler Havsnäterk

Läs mer om Havsnätverket i Naturskyddsföreningen.

Plast i havet
Hur och varför hamnar plast i havet, och vad händer med den sen? Vi måste minska mängden onödig plast. Läs mer

Så kan vi rädda världens hav
Överfiske. Ohållbara fiskemetoder. Brist på effektivt skydd. Havets utmaningar är många. Dokumentären Seaspiracy har gjort att fler uppmärksammat hoten mot haven. Vad krävs för att våra hav ska må bättre? Vad kan vi göra för att nå dit? Läs mer