Klimat

Vi jobbar med klimatfrågor

…och har gjort det i många år.
Det gör vi med fokus på positiva budskap, lösningar, kretsverksamhet och med fokus att ett klimatvänligt liv också höjer din livskvalitet.

Några av de saker som vi arbetar med är att stötta kretsar och klimatgrupper i länet med kunskap och material, ordna föreläsningar och utbildningstillfällen.

Vill ni få hjälp med klimataktiviteter i kretsarna, hitta material, eller engagera dig i klimatfrågan, kontakta vår klimatkoordinator i Skåne: Josefine Friberg.

Cykelvägsplan för Skåne

Cykelfrågor är något som engagerar våra medlemmar. Naturskyddsföreningen i Skåne har skrivit förslag till cykelvägsplaner för varje kommun och skickat dem på remiss till våra lokalföreningar. Samtliga har svarat.

Läs mer

Guide - Cykla från Skåne till Stockholm

Att cykla långt är en stor upplevelse. Att cykla från Skåne till Stockholm bjuder på omväxlande natur och många sevärdheter längs vägen.
Hela sträckan från Malmö till Stockholm är drygt 70 mil med cykel. Det klarar du lätt på två veckor i behagligt tempo eller på tio dagar om du sitter lite fler timmar på cykeln varje dag.

Läs mer

Cycle from Skåne to Stockholm

Riding long distances on a bicycle is a wonderful experience. The route from Skåne to Stockholm offers a broad range of landscapes and many attractions.
The entire distance from Malmö to Stockholm is a little over 700 km by bike. You can do this in two weeks at a pleasant pace or in ten days if you pedal a little longer every day.

Translation: Barbara Rosborg

Open the guide here

Inspirationsskrift: att engagera sig för klimatet

Bodil Englund från Lundakretsen gjorde under sin praktik på Naturskyddsföreningen en sammanställning av de klimataktiviteter som sker runt om i landet. Resultatet blev en inspirationsskrift som kan läsas här.

Läs mer