Klimat

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med klimatfrågor i Skåne och Blekinge.

Några av de saker som vi arbetar med är att stötta kretsar och klimatgrupper i Skåne och Blekinge med kunskap och material, ordna föreläsningar och utbildningstillfällen. Vill ni få hjälp med klimataktiviteter i kretsarna, hitta material, eller engagera dig i klimatfrågan, kontakta vår klimatkoordinator: Josefine Friberg.

TIPS! Föreläsning: Skogsbränder i ett varmare klimat / 1 mars kl 18-20 / Lund
Stora skogsbränder blir allt vanligare världen över. Samhällen brinner ner, vi förlorar värdefulla skogar och ekosystem, och luften blir än mer förorenad. Lina Eklund, lektor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap i Lund, talar i sin föreläsning om skogsbränder nu och i framtiden. Hur kommer skogsbränderna se ut i ett varmare klimat? Kan krig leda till fler bränder? Och vad kan vi göra för att lära oss leva med skogsbränder?

Plats: S:t Petri Kyrkogata 6, Lunds stadsbibliotek. Läs mer

Se föredrag om våtmark! (från 21 feb)

Andelen våtmark i Sverige har minskat kraftigt. Nästan en fjärdedel har försvunnit och 75 procent av våtmarkerna nedanför fjällen är påverkade. När våtmarker försvinner ökar utsläppen av växthusgaser, grundvattenbildningen minskar och den biologiska mångfalden utarmas. Föredraget gästades av Åsa Kasimir, vid institutionen för geovetenskaper på Göteborgs Universitet.

Se föredraget här

Vanliga frågor om vindkraft

Vindkraft är ett av de snabbast växande energislagen i världen. Den ger förnybar, billig och utsläppsfri elproduktion. Samtidigt medför vindkraften flera utmaningar. Här svarar vi på vanliga frågor om vindkraft och hur den påverkar miljön.

Läs mer

Vindkraft till havs och påverkan på marint liv

Klimatföredrag med gästföreläsare Martin Green, forskare vid Lunds Universitet som har författat en rapport åt Naturvårdsverket om Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, samt Lena Bergström, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet som författat en rapport åt Naturvårdsverket om Vindkraftens påverkan på marint liv. Detta klimatföredrag ägde rum digitalt på zoom den 6 december 2022 och vår klimatkoordinator Josefine Friberg gav en nulägesrapport om vindkraft i Skåne/Blekinge.

Se föredraget här!