Skånes största träd!

Även i Skåne finns det trädjättar att fascineras av, vilket kan förvåna de som tror att landskapet inga träd har. Naturskyddsföreningen i Skåne har under mer än 100 år dokumenterat hundratals träd, och 2003 gav vi ut boken ”Skånska Jätteträd”. Under 2014 och 2015 åkte vi ut till landskapets alla hörn och mätte, antecknade och fotograferade de allra största träden i Skåne igen. Störst i det här fallet är inte vilket träd som är högst eller har mest massa, utan vilka träd som har de absolut grövsta stammarna. Listan är alltså baserad på stammens omkrets.