Skånes största träd!

Även i Skåne finns det trädjättar att fascineras av. Naturskyddsföreningen har under höst och vinter 2014-2015 åkt ut till landskapets alla hörn och mätt, antecknat och fotograferat de allra största träden i Skåne. Störst i det här fallet är inte vilket träd som är högst eller har mest massa, utan vilka träd som har de absolut grövsta stammarna. Listan är alltså baserad på stammens omkrets.