Jätteträdens ålder

Tusenårseken_beskuren

Foto: Ingrid Camper.

Det är lätt att överskatta hur gamla de största träden är. En del träd kallas för Tusenårseken eller Snapphaneeken, för att man tror att de är tusen år gamla eller att snapphanarna samlades vid de stora träden på 16-1700-talet. Borrningar av träd har dock visat, att skånska trädjättar på över sju meter sällan är äldre än 250-300 år. Det allra äldsta träd man borrat i Skåne var 600 år gammalt, vilket innebär att de stora träd man idag förknippar med snapphanar knappast var särskilt stora för dem att samlas kring när det begav sig.

Skånes allra största enskilda träd, den så kallade Tusenårseken vid Bosjökloster, med 9,52 meter i omkrets, är troligen betydligt yngre än 1000 år. Eken är ihålig och därmed går det inte att borra för att se årsringarna, men då man kan gå in i det så kan man å andra sidan se dem. Årsringarna i trädet är väldigt breda, vilket visar att det vuxit snabbt. Då vi för många har uppgifter från nästan 100 år tillbaka kan vi mäta deras tillväxt, och konstatera att en tusenårig ek i Skåne borde vara minst tio, kanske närmare tolv meter i omkrets. Sveriges allra största träd, den så kallade Rumskullaeken utanför småländska Vimmerby, mäter drygt 14 meter och tros vara strax över 1000 år gammal.

Vi kan inte med säkerhet säga hur gammalt det allra äldsta trädet i Skåne är, men det finns troligtvis inget som är äldre än 800 år. Det är förstås ändå väldigt respektingivande med 800 år! Vad har inte det trädet varit med om eller vilka händelser har tagit plats under den, för oss människor, mycket långa perioden!

Tillbaka till Jätteträdsmenyn.

bosjokloster3-PB-vet-ej-år

Foto: Per Blomberg.