Skog och träd

Naturskyddsföreningen i Skåne har under många år arbetat med att dokumentera och bevara värdefulla skogar och andra trädbärande marker i Skåne. Syftet har varit att uppmärksamma och öka kunskapen om de värden som finns i såväl skogsmiljöer som i de olika miljöer som innehåller träd utanför skogsmarken. Det kan vara alléer, kyrkogårdar, parker, lövängar och trädbevuxna hagmarker.

Flera projekt har genomförts, bland annat Evighetsträd, Skyddsvärda skogar, Jätteträd, inventering av skogar där kunskapen om rödlistade arter är dålig samt lövängsinventering i nordöstra Skåne. En del av dessa beskrivs nedan.

Naturskyddsföreningens Skogsgrupp i Skåne/Blekinge

Engagera dig för skogen! Gå med i vår regionala skogsgrupp inom Naturskyddsföreningen som är öppen för medlemmar som vill lära och engagera sig i skogen i Skåne och Blekinge län. Här samlar vi evenemang, diskuterar och tipsar om nyheter och annat relaterat till skogen.

Jätteträd i Skåne

Även i Skåne finns det trädjättar att fascineras av, vilket kan förvåna de som tror att landskapet inga träd har. Naturskyddsföreningen i Skåne har under mer än 100 år dokumenterat hundratals träd, och 2003 gav vi ut boken ”Skånska Jätteträd”.

Nedladdningsbart material

En del material som Naturskyddsföreningen i Skåne gett ut finns inte att köpa utan bara att ladda ner och skriva ut själv. Det kostar ingenting att ladda ner materialet som ofta berör skog.

Evighetsträd i Skåne

Evighetsträd är ett spännande ord men självklart något missvisande: inget lever som bekant för evigt. Men ekar och tallar kan leva i åtminstone 800 år, många andra trädslag kanske 500 år, vilket ur vår synvinkel kan kännas som en evighet.

Slå vakt om de nära skogarna

Slå vakt om den nära skogen! Naturskyddsföreningen i Skåne har under många år arbetat med att öka kunskapen om betydelsen av träd och skog i Skåne för biologisk mångfald och människors rekreation och upplevelser.

Lövängar

De vackra lövängarna är en bortglömd miljö med otroligt höga natur- och kulturhistoriska värden som nu snabbt håller på att försvinna. Det har tyvärr inte gjorts någon sammanställning av var de sista lövängsfragmenten finns och för att kunna rädda dem har vi genomfört en inventering.