Tätortsnära skogar

rovarekulan2Slå vakt om den nära skogen! Naturskyddsföreningen i Skåne har under många år arbetat med att öka kunskapen om betydelsen av träd och skog i Skåne för biologisk mångfald och människors rekreation och upplevelser. Under 2007 gjordes en sammanställning av skyddsvärda tätortsnära skogar för att som vi hoppas sätta fart på diskussionerna i kommunerna om hur man bäst tillvaratar den resurs som skogen närmast bostaden innebär. Rapporten var under 2007-2008 på remiss och har nu sammanställts. Ladda ner en lågupplöst version här (obs: 3,05 mb). Rapporten har sammanställts under kort tid och med små resurser och skall främst ses som en översikt av var de mest värdefulla områdena finns.

Ansvarig för projekten var Magnus Billqvist.