Evighetsträd

evighetstradEvighetsträd är ett spännande ord men självklart något missvisande: inget lever som bekant för evigt. Men ekar och tallar kan leva i åtminstone 800 år, många andra trädslag kanske 500 år, vilket ur vår synvinkel kan kännas som en evighet. Så gamla träd är idag mycket sällsynta i det skånska landskapet. De som trots allt finns utgör ett imponerande och viktigt inslag i landskapsbilden och är ovärderliga för den biologiska mångfalden.

Under 1990- till början av 2000-talet arbetade vi med det så kallade Evighetsträdsprojektet. Detta gick ut på att på frivillig basis bevara och sätta av både riktigt grova och gamla träd såväl som träd av medelålder. Målet var att arbeta in evighetsträdsbegreppet hos markägare så att de i större utsträckning än idag värnar om äldre träd genom att de blir medvetna om och stolta över den biologiska mångfald de har på sina marker. Många av våra kretsar såväl som enskilda medlemmar arbetade med inventering, diplomering och kontakt med markägare. På detta sätt hoppades vi visa de stora naturvärden som stora och äldre träd har. För varje träd som inventerades upprättades ett protokoll med uppgifter om trädslag, omkrets, antal träd, insekter med mera.

Projektet är avslutat sedan länge, vill du ändå veta mer om evighetsträd? Kontakta oss så hjälper vi dig. Se också våra sidor om jätteträd i Skåne!