Evighetsträd

evighetstradEvighetsträd är ett spännande ord men självklart något missvisande – inget lever som bekant för evigt. Men ekar och tallar kan leva i åtminstone 800 år, många andra trädslag kanske 500 år, vilket ur vår synvinkel kan kännas som en evighet. Så gamla träd är idag mycket sällsynta i det skånska landskapet. De som trots allt finns utgör ett imponerande och viktigt inslag i landskapsbilden och är ovärderliga för den biologiska mångfalden.

Vi arbetar sedan mitten av 1990-talet med att bevara och sätta av både riktigt grova och gamla träd såväl som träd av medelålder. Målet är att arbeta in evighetsträdsbegreppet hos markägare så att de i större utsträckning än idag värnar om äldre träd genom att de blir medvetna om och stolta över den biologiska mångfald de har på sina marker. Vi hoppas att alla våra kretsar deltar i det fortlöpande arbetet med inventering och diplomering och att vi på detta sätt visar de stora naturvärden som stora och äldre träd har. För varje träd som inventeras skrivs ett protokoll med uppgifter om trädslag, omkrets, antal träd, insekter med mera.

Vill du veta mer om evighetsträd? Kontakta oss så hjälper vi dig. Vill du ”utnämna” evighetsträd? Ladda då ner blanketten med vägledande information om hur detta går till (pdf-fil 45 kB).