Hjälp bina – 5 enkla tips!

hjalpbina.se sprider vi kunskap om bin och inspirerar till vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa dem.

Vilda bin
Läget är akut för bin och andra pollinatörer. I Sverige finns 270 vildbiarter och en tredjedel av dem är hotade. Här har vi samlat FEM enkla tips på hur du kan hjälpa bina! Bin är fantastiska små insekter med en stor uppgift; de pollinerar många av våra grönsaker, fruktträd och bärbuskar. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar. Men matbrist, kemiska bekämpningsmedel och bostadsbrist hotar våra viktigaste matproducenter. Det kan få stora konsekvenser för framtiden. Som tur är finns det lösningar på problemen!

Hjälp vildbina så hjälper de dig
Bin är känsliga insekter och i dag mår tyvärr inte alla bin i Sverige bra. Det finns 270 arter av vilda bin i Sverige och ungefär en tredjedel av dem är hotade eller minskar kraftigt.

13 av de hotade arterna har man inte hittat på länge och man tror att de kan vara utdöda. För att bina ska må bra behöver de fler och mer blommande växter, utsättas för mindre kemiska bekämpningsmedel och tillräckligt med boplatser. Naturskyddsföreningen jobbar för fler blomsterängar som ger pollen och nektar, bygger vildbihotell och påverkar makthavare att ställa om till en mer ekologisk politik.

1. Bygg ett bihotell

Bina behöver hitta platser i naturen där de kan bygga sina bon. Vissa bin bygger sina bon i marken. Till dem kan man göra en sandyta med sand i olika kornstorlekar i ostört söderläge.

STUBBE I en stubbe eller i träbitar kan du borra hål så att bina kan flytta in. Hålen ska vara ca 3–13 mm i diameter och minst 50 mm djupa, men aldrig gå rakt igenom, eftersom bina bara vill ha en ingång.

BAMBU Du kan också hjälpa bina genom att bygga ett bihotell av vass, bambu eller annat rörliknande material där vilda bin kan flytta in. Du behöver:
► En bunte med bambu eller vass, ca 15 cm långa.
► En spik, 6 cm lång.
► Snöre, 1 m per hotell.

Gör så här: 1. Använd spiken för att gröpa ur ett hål i varje ände av rören, så att bina att kan lägga sina ägg inuti. 2. Knyt snöret så att knippet håller ihop. Knyt tillräckligt hårt så att rören inte ramlar ut.

Så placerar du vildbihotellet
► Soligt – i söderläge.
► Skyddat – gärna regnskyddat.
► Synligt – så att du kan se det.
► Nära blommor – helst inom 50 meters radie.

Humlorna då? Humlor är också bin och för att hjälpa humlor kan man gräva ner en upp-och-nervänd lerkruka med bomaterial i. Bra bomaterial är torr mossa och fluffigt torrt gräs, gärna tillsammans med ett gammalt fågelbo, om man kan hitta det, eller kutterspån från en musbur i en zooaffär, eftersom humlorna söker efter gamla gnagarbon att bygga sina humlebon i.

2. Städa inte hela trädgården
Lämna delar av din trädgård ostörd och skräpig för att skapa en skyddad miljö för bina. Lämna kantzoner mot staket och häckar där blommande växter och bärris kan trivas. Att köpa ekologisk mat och välja bort bekämpningsmedel är också viktiga insatser.


3. Plantera växter som bin behöver
Alla bin i Sverige behöver nektar och pollen. Vissa bin gillar många olika växtarter, medan andra är mer petiga. Hjälp bina genom att plantera växter som de gillar. Välj helst lokala sorter och tänk på att välja antingen sådana som blommar länge eller olika växter som blommar vid olika tider, så det hela tiden finns något för bina. Här är några exempel:


Vilda växter

► stor blåklocka
► oxtunga
► vitklöver
► kungsmynta
► maskros
► backtimjan
► blåeld
► getväppling

Odlade växter
► kantnepeta
► buddleja
► trädgårdsnäva
► stockros
► stäppsalvia
► gurkört
► rhododendron
► blommande kryddväxter som timjan

 4. Skapa vildare gräsmatta
Har man en gräsmatta är det enkelt att göra den mer bivänlig genom att klippa delar av den mer sällan. Maskrosor och tusenskönor är godis för bina. Har du näringsfattig jord kan du göra om del av gräsmattan till en äng, eftersom ängar innehåller massor av blommor med nektar och pollen. För att det ska bli en äng klipper man eller slår gräset efter blomningen, tar bort det och låter bli att gödsla. 

5. Använd inte bekämpningsmedel
Vill du uppleva bin i din trädgård är insektsgifter uteslutna.

Fakta om bin
Bin är insekter och tillhör gruppen gaddsteklar, precis som myror och getingar. Det är bara honorna som har gadd och sticks bara om de hamnar i en jobbig situation, till exempel om man trycker till dem.


Visste du att…

► Bin livnär sig på nektar medan insamlad pollen ges som mat till larverna.
► Längden på tungan avgör vilka växter bina besöker.
► En del bin är boparasiter och tar över andras bon.
► Några bin samlar in pollen på magen istället för på bakbenen.
► Humledrottningen övervintrar.

hjalpbina.se sprider vi kunskap om bin och inspirerar till vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa dem.

Glödsandbi

Glödsandbi