Föreningen

Kungseken Herrevad1 1921 Waldemar BulowNaturskyddsföreningen i Skåne är en ideell förening som bildades 1910, ett år efter Svenska Naturskyddsföreningen som vi sedan 1978 är ett länsförbund inom. Föreningen har cirka 25 000 medlemmar i 28 lokala kretsar. Kretsarna arrangerar utflykter och föredrag medan länsförbundet ansvarar för regionala frågor och samordnar frågor som berör många kretsar.

Länsförbundet fungerar som en projektbas för större projekt inom regionen.

Våra målsättningar
Naturskyddsföreningen i Skåne har till uppgift att bland annat företräda natur- och miljövårdens intressen och därmed verka särskilt genom att hos myndigheter och deras företrädare samt hos medborgarna i allmänhet skapa respekt och förståelse för naturens värden. Detta försöker vi uppnå genom att via information, undervisning och forskning verka för en hållbar utveckling i samhället och som sakkunnigt organ medverka vid tillämpningen av miljölagstiftningen. Dessutom förvaltar vi naturvårdsobjekt som förbundet äger eller som överlämnats i vår vård.

Våra senaste stadgar (ändrade på länsstämman 2020) finns här.