Vild & Bortskämd

Vild & Bortskämd är ett projekt som arbetar för att det ska finnas mer naturligt foder i landskapet åt klövvilt såsom rådjur, hjort, vildsvin och älg. I projektet ingår Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan Halmstad, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, Naturskyddsföreningen Skåne, Svenska Jägareförbundet, SLU Alnarp, LRF och markägare. Vild & Bortskämd finansieras av landsbygdsprogrammet.

Gör en exkursion om människans påverkan på klövviltets tillgång på mat
För att sprida kunskap och inspirera till foderskapande åtgärder har vi nu tagit fram ett exkursionsmaterial som vi delar med oss av. I materialet finns en handledning i hur en exkursion kan genomföras samt underlag för exkursionsledaren för att kunna diskutera och visa olika exempel på foderskapande åtgärder och fodertillgången i landskapet. Materialet är gratis och finns på Länsstyrelsen Skånes webb.

Målgrupp
Materialet lämpar sig i synnerhet för jägare och blivande jägare, markägare och den naturintresserade allmänheten som vill lära sig mer om hur människan kan påverka klövviltets tillgång på mat.

Växande foder gynnar klövvilt och den biologiska mångfalden
Klövvilt bidrar till en levande svensk natur, fylld av upplevelser. Under flera årtionden har deras foder emellertid blivit mindre utspritt i landskapet. Att öka mängden växande foder i landskapet är något alla – skogsägare, lantbrukare, jägare, djur och allmänhet – har något att vinna på. Fler växter gynnar pollinerare, den biologiska mångfalden och naturliga skadebekämpare. Åtgärderna är sällan kostsamma eller arbetskrävande. Ofta handlar det bara om att veta vilka åtgärder som är effektiva och göra lite annorlunda än förut.

Kort om Vild & Bortskämd
Vild & Bortskämd är ett unikt projekt där offentliga och privata organisationer samarbetar för att inspirera till och sprida kunskap om naturligt växande foder till klövviltet. Vi vill uppnå en klövviltstam i balans med mängden foder i landskapet, utan att behöva skämma bort dem genom utfodring.

Projektets medlemmar är Naturskyddsföreningen, Svenska Jägareförbundet, LRF Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan Halmstad, SLU Alnarp, Skåne-Blekinge Jordägareförbund och privata markägare. På webben finns mer information om projektet och om foderskapande åtgärder.

Vill du veta mer om Vild & Bortskämd? Kontakta:
Malin Håkansson
Vilthandläggare Naturskyddsenheten
Länsstyrelsen Skåne
malin.hakansson@lansstyrelsen.se

Följ gärna Vild & Bortskämds Facebook