Verksamhet

Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen. Omsorgen om miljön är vår drivkraft. Verksamheten bygger på medlemsavgifter samt frivilliga och sökta bidrag från enskilda människor, företag och organisationer.