Verksamhet

Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen. Omsorgen om miljön är vår drivkraft. Verksamheten bygger på medlemsavgifter samt frivilliga och sökta bidrag från enskilda människor, företag och organisationer.

Bli medlem!

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Här kan du läsa mer om hur våra medlemskap fungerar och vilka medlemsförmåner som ingår.

Läs mer

Klimat

Vi jobbar med klimatfrågor, med fokus på positiva budskap, lösningar, kretsverksamhet och med fokus att ett klimatvänligt liv också höjer din livskvalitet.

Läs mer

Storkprojektet

Storkprojektet arbetar för att bygga upp en livskraftig, flyttande storkpopulation. Projektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening.

Läs mer

Våra böcker

Från vårt kansli i Lund säljer vi de böcker vi själva producerat genom åren. Se vilka böcker vi har till salu.

Läs mer

Skog och träd

Naturskyddsföreningen i Skåne har under många år arbetat med att dokumentera och bevara värdefulla skogar och andra trädbärande marker i Skåne.

Läs mer

Personal, kansli och styrelse

Se vilka som jobbar på vårt kansli eller är engagerade i länsförbundets styrelse.

Läs mer

Natursnokarna - familjeverksamhet

Rädda en groda, följ ett rävspår eller håva smådjur i sjön – häng med Natursnokarna!

Läs mer

Vår förening

Vi är en ideell förening som bildades 1910 och har över 20 000 medlemmar i 28 lokala kretsar.

Läs mer

Besök våra egna platser

Vi är tillsammans med våra medlemmar ägare till ett knippe egendomar. Flera av dem är tillräckligt stora för att ströva i och alla är välkomna att göra så.

Läs mer

Nedladdningsbart gratismaterial

Ladda ner äldre rapporter eller böcker som inte längre finns i vårt arkiv.

Läs mer

Den Biologiska Mångfaldens Pris

Biologiska Mångfaldens Pris delas ut vartannat år.

Läs mer

Hav

Skåne har tre kuster och två hav.

Läs mer

Bilder

Här hittar du bilder från våra olika arrangemang.

Läs mer

Bli vän med en igelkott

Projektet ”Bli vän med en igelkott!” länkar samman hemslöjd och naturvård.

Läs mer