Våra egna naturområden

310954_10150440844625042_647911609_nSNF Skåne är tillsammans med sina medlemmar ägare till ett knippe egendomar runt om i Skåne. En del har skänkts föreningen genom arv och andra har förvärvats i syfte att skydda naturvärden. Flera av dem är tillräckligt stora för att ströva i och alla är välkomna att göra så. Totalt äger föreningen ca 82 hektar mark.

Läs mer om våra fastigheter:

Billebjär: Vår egen bergknalle
Borgen: Dinosauriers fotavtryck
Våra egna träd: Både vresiga och märkliga
Everöd: Lövgrodor och orkideer
Forsakar: Den trolska ravinen med vattenfallen
Hörjelgården: Besök 1700-talets Österlen
Matsalycke: Orkidéer och gullvivor vid Broby
Segelstorp: Fälad på Bjärehalvön
Sibbarps skans: Här slogs danskar mot svenskar
Kurts fälad (Stora Hults fälad): Ett ålderdomligt beteslandskap
Örups almskog: Här slog almsjukan till först
Örups kalkkärr: Prunkande orkidéer