Våra egna träd

Nminne-Högsma1

Högsmaeken 2003.

Två vresiga bokar och en märklig ek
SNF Skåne äger tre enstaka träd. Dessa är en ek i byn Högsma i Östra Göinge kommun och två bokar i Lunds kommun, en vid Abusa och en vid Måryd.

Högsmaeken uppmärksammades redan i slutet av 1860-talet och beskrevs i Botaniska Notiser år 1885 (Persson). Trädet är en hybrid mellan skogsek och bergek och skiljer sig från huvudarterna genom att bladen är övervägande oflikade eller försedda endast med några få inbuktningar i ena kanten. De påminner om lagerblad. Högsmaeken donerades den 15 maj 1928 till förbundet av apotekare A. E. Gorton.

Abusaboken står några km öster om Södra Sandby, vid Lilla Abusa. Den skänktes till förbundet den 5 juni 1928 av Dan Persson, Abusa gård. Det var redan då en kraftig vresbok, en av de få av sitt slag i landet. Idag är det ett enormt mäktigt träd, som inbjuder till klättring eller till picknick under ett valv av knotiga grenar. Det är ett magnifikt träd som kittlar fantasin hos både barn och vuxna. Den som vill möta det går genom bokskogen mitt emot Lilla Abusa gård i cirka 500 meter uppför en svagt sluttande backe. Trädet står i utkanten av skogen, snett upp till vänster.

Den andra vresboken stod mitt ute på öppet fält 1.200 m öster om Måryd. Den skänktes till föreningen 1928 av bröderna Pål, Jöns och Ola Olsson och var en vacker paraplybok med rundkullrig krona. Boken vid Måryd har vi tyvärr inte återfunnit och den befaras därför antingen ha vandrat iväg eller gått hädan.

Den pampiga vresboken vid Lilla Abusa i september 2019.