Böcker

Från vårt kansli i Höör säljer vi de böcker vi själva producerat. Kontakta oss om du vill beställa hem böcker. Frakt tillkommer, i en del fall kostar portot mer än böckerna. Du kan också komma till oss direkt och då slipper du porto (OBS: under pandemin arbetar vi mest på distans så boka in träff om du vill besöka oss). Hur du hittar till oss hittar du här. En del material finns tillgängligt digitalt som pdf-filer. De hittar du här.

>> Beställning via e-post
Du kan också beställa våra böcker via e-post, kontakta Magnus. Skånes trollsländor finns också att beställa (till lägre fraktkostnad) via t ex Bokus och Adlibris.

Våra böcker
Efter våra senaste böcker följer en lista på samtliga böcker. Alla är rabatterade. Saknas de är de slutsålda. Samtliga böcker inklusive index finns här.

 

SKÅNES TROLLSLÄNDOR: EN ATLASINVENTERING 2009-2014 (Magnus Billqvist, Linda Birkedal m fl) Vår bok om Skånes trollsländor beskriver 55 färgstarka arters förekomst i Skåne utförligt. Under sex år har över hundra frivilliga inventerat utbredningen av trollsländor i Skåne. Över 9000 ideella timmar har bland annat lett till att tre nya arter för Skåne upptäckts och att tre andra arter, som trotts försvunna från landskapet, påträffats igen. Boken bygger på mer än 33 000 rapporter av trollsländor. 140 kr Mer information om boken hittar du här. Skånes trollsländor finns också att beställa (till lägre fraktkostnad) via t ex Bokus och Adlibris.

omslag_webSKÅNES NATUR UNDER 100 ÅR (Stefan Casta, Per Blomberg, Magnus Billqvist, Anders Jarnemo, Arne Schmitz, Bengt Nihlgård, Pia Romare m fl)
Vår hyllning till den skånska naturen och till de som kämpat för den under alla år. Boken är på 216 sidor och rikt illustrerad. Med boken följer en utflyktskarta och DVD med den skånska naturen i ljud, bild och text. 100 kr

perspektivPERSPEKTIV PÅ SKÅNSKA LANDSKAP (Nils Lewan och Magnus Billqvist)
Var man än slår ned i landskapet har något hänt. I verkligheten är förändring det enda oföränderliga. Avbildningar av samma motiv vid olika tidpunkter kan locka till både jämförelse och funderingar. Det är mot den bakgrunden denna bok ägnas nedslag i skånska landskap, fördelade på ett antal kapitel, som vart och ett tar upp ett tema. Gemensamt för dem är ett omfattande användande av kartor och andra avbildningar från skilda tider, från 1700-talet och framåt. SLUT

jattetradSKÅNSKA JÄTTETRÄD (Per Blomberg, Magnus Billqvist, Mikael Svensson, Eva-Lena Neiman, Per Eliason, Jörg Brunet, Stig-Lennart Sjöberg, Anders Ekstrand m fl)
Gamla och stora träd har alltid fascinerat människan. Kring dem har vi vävt sägner, myter och religioner. Men det är inte bara för oss människor som träden är viktiga: för tusentals organismer utgör de en livsförutsättning. Med denna bok hoppas vi väcka intresse för trädjättarna och deras framtid. Genom beskrivningar och personliga porträtt levereras dessutom tips på var de finns så man kan åka ut och uppleva dem. 100 kr. Snart slut!

kulturlandDET SKÅNSKA KULTURLANDSKAPET: vår storsäljare! (Urban Emanuelsson, Magnus Billqvist, Nils Lewan, Claes Bergendorff, Olle Nordell m fl)
Denna bok handlar om det skånska landskapets utveckling från den senaste istiden till idag, med tyngdpunkt på förändringarna under 1700-, 1800- och 1900-talen. Bokens perspektiv är tvärvetenskapligt. Författarna beskriver historiska och ekologiska faktorer som har präglat kulturlandskapet. Alla som är intresserade av kulturlandskapet förr, nu och i framtiden har här en rik källa att ösa ur. Historiker får en bok i biologi och biologer en bok i historia. 100 kr

storkNÄR STORKEN KOM TILLBAKA TILL SKÅNE (Berith Cavallin och Peter Elfman)
När våtmarkerna dikades ut i Skåne försvann storken. Den trivdes inte när de fuktiga ängarna blev allt mindre och det blev svårt att hitta tillräckligt med mat. Sommaren 1954 häckade det sista storkparet i Skåne, men 1989 startade naturvårdare Storkprojektet. Det går ut på att storken åter skall bli en skånsk häckfågel. Boken När storken kom tillbaka till Skåne är skriven för barn 5-9 år. Den berättar på ett spännande sätt om hur Skåne kan bli ett storklandskap igen. 120 kr

naturenpbjre_litenNATUREN PÅ BJÄRE (Leif Carserud)
Bjärehalvön är vida känt för sin skönhet och har under lång tid lockat naturälskare, turister och andra resenärer till sig. Hovs hallar och Hallands Väderö är några av de platser som är välkända och som beskrivs i boken. Men här finns även chans att upptäcka nya ställen. Leif Carserud skildrar 53 olika platser, rikt illustrerade med kartor, akvareller och fotografier. 100 kr

 

Övriga böcker
Allemansrätten i Skånes natur – 50 kr
Arter på fallrepet – 50 kr
De skånska åsarna – 20 kr
Den skånska skogen – 20 kr
Från Hovs hallar till Hörjel – 20 kr
Fysisk planering – 20 kr
Förändringar i Skånes flora och fauna de senaste 50 åren – 20 kr
Förändringar i Skånes vatten de senaste 50 åren – 20 kr
Hörjelgården – forskning och naturskola – 50 kr FÅ KVAR
Jubileumsbok 1960 – 15 kr
Kristianstadsbygden – 20 kr
Kullabygden – 20 kr
Kusthav – 20 kr
Landskronatrakten – 20 kr
Lundabygden – 20 kr
Mellan Fyledalen och Romeleåsen – 20 kr
Mest från Lundatrakten – 20 kr
Mest om jakt och naturvård – 20 kr
Natur på retur – hotade växter och djur i Skåne, del 2 – 50 kr
Norra Skåne – 20 kr
Nytt i naturen – 50 kr
Odlingslandskap och biologisk mångfald – 50 kr
Ravlundafältet – 15 kr
Ringsjöbygd – 20 kr
Skogen i Skåne – 50 kr
Skånes nya stränder – 20 kr
Skånska naturvårdare – 50 kr
Skånska sötvatten – 20 kr
Skånskt landskap i förvandling – 20 kr
Social naturvård – naturen för människan – 20 kr
Storklandskapet – SLUTSÅLD
Söderslätt – 20 kr
Våra smultronställen – 50 kr
Öresundsbron – en onaturlig hägring – 50 kr
Öresundsregionen – 15 kr