Äldre böcker

Vi gav under perioden 1910-2005 årligen ut en årsskrift. Därefter mer oregelbundet. De äldsta årgångarna är förhållandevis tunna och innehåller artiklar av varierande innehåll. Från och med år 1960, då förbundet firade sitt 50-årsjubileum med en 500-sidig årsbok, har de olika årgångarna ofta haft ett visst tema (se nedan!). Du hittar de senaste under rubriken Nyaste böckerna och övriga under Fler böcker. Många av de äldre årsböckerna går fortfarande också att köpa, se priser i listan nedan. Överhoppade årgångar är slutsålda, men några av de äldsta finns nu att läsa på vår hemsida, se nederst på denna sida. Du beställer de äldre årsböckerna genom att ringa, faxa eller e-posta oss. Telefon: 0733-204 777 eller e-post. Observera att porto tillkommer! Genom att ladda ner ett  index för samtliga årsböcker 1910-2010 (pdf 130 kb) kan du enkelt hitta de artiklar som intresserar dig.

2017 – Storkens återkomst – 295 kr
2016 – Skånes Trollsländor – 140 kr
2010 – 100 år i Skånes natur – 100 kr
2007 – Naturen på Bjäre – 100 kr
2005 – Vattenriket – SLUTSÅLD
2004 – Perspektiv på skånska landskap – SLUTSÅLD
2003 – Skånska Jätteträd – 100 kr
2002 – Skånska naturvårdare – 50 kr
2001 – Det skånska kulturlandskapet – 100 kr

2000 – Odlingslandskap och biologisk mångfald – 50 kr
1999 – Skogen i Skåne – 50 kr
1998 – Våra smultronställen – 50 kr
1997 – Storklandskapet – 50 kr
1996 – Hörjelgården – forskning och naturskola – 50 kr
1995 – Nytt i naturen – 50 kr
1994 – Natur på retur – hotade växter och djur i Skåne, del 2 – 50 kr
1993 – Arter på fallrepet – 50 kr
1992 – Öresundsbron – en onaturlig hägring – 50 kr
1991 – Allemansrätten i Skånes natur – 50 kr
1990 – Förändringar i Skånes vatten de senaste 50 åren – 20 kr
1989 – Förändringar i Skånes flora och fauna de senaste 50 åren – 20 kr
1988 – De skånska åsarna – 20 kr
1987 – Kusthav – 20 kr
1986 – Skånska sötvatten – 20 kr
1985 – Från Hovs hallar till Hörjel – 20 kr
1984 – Den skånska skogen – 20 kr
1983 – Lundabygden – 20 kr
1982 – Kullabygden – 20 kr
1981 – Kristianstadsbygden – 20 kr
1980 – Norra Skåne – 20 kr
1979 – Mellan Fyledalen och Romeleåsen – 20 kr
1978 – Landskronatrakten – 20 kr
1976 – Ringsjöbygd – 20 kr
1974 – Söderslätt – 20 kr
1973 – Fysisk planering – 20 kr
1972 – Skånes nya stränder – 20 kr
1971 – Skånskt landskap i förvandling – 20 kr
1970 – Social naturvård – naturen för människan – 20 kr
1969 – Mest om jakt och naturvård – 20 kr
1968 – Mest från Lundatrakten – 20 kr
1962 – Öresundsregionen – 15 kr
1961 – Ravlundafältet – 15 kr
1960 – Jubileumsbok – 15 kr
1912/13, 1925, 1932, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 och 1948 kostar 10 kronor.

Ett femtiotal av de äldre årsböckerna medföljer gratis digitalt på den DVD-skiva som finns i Skånes natur under 100 år.