Varg i Skåne

Varg

Foto: Kjell-Åke Fredriksson

Vargen är ett fantastiskt djur med en ekologisk nyckelroll. Den bidrar till att minska skador från klövvilt på trädslag som tall, rönn och ek. I sin jakt inriktar den sig främst på svagare djur, vilket bidrar till att starka individer bland bytesdjuren överlever och får sprida sina gener.

Historiskt har vargen varit utbredd i Skåne, även om vi de senaste åren huvudsakligen fått besök av vandrande vargar. Under 2021 har ett vargpar etablerat sig och fått valpar på Linderödsåsen, och Naturskyddsföreningen i Skåne vill nu att myndigheter, djurhållare, naturälskare, jägare och andra berörda tillsammans arbetar för en långsiktigt hållbar samexistens mellan revirhållande vargar och människor i landskapet.

Vargfamiljen – en presentation
Det vargpar som 2021 bildat revir i Skåne är en hona från Östergötland och en hane från Västmanland. I resten av Sverige är älgen det viktigaste bytesdjuret för varg, men den skånska vargfamiljen lever främst på dovhjort och i viss mån rådjur. På några platser i Skåne har dovhjorten så täta populationer att örterna i skogen nästan försvunnit, vilket är ett problem en vargflock kan bidra till att mildra. Under 2021 har vargfamiljen på Linderödsåsen enligt Länsstyrelsen i Skåne inte slagit får eller andra tamdjur. Totalt har ett vargangrepp på får konstaterats under 2021, det var i januari i Höör. I början av 2022 attackerade en av tikvalparna från Linderödsåsen ett får utanför Veberöd. I april skedde ytterligare ett angrepp i Veberödstrakten – det var ett får som rymt från sin hage och angreppet skedde några hundra meter utanför hagen. Detta innebär att antalet skadade eller dödade får minskat tydligt jämfört med 2020, trots att vargfamiljen etablerat sig, läs mer om stora rovdjur.

Har du sett en varg?För många naturintresserade är det en dröm att få se en varg. Om du har turen av att få en skymt av en, eller till och med lyckas fotografera en, är det bra om du rapporterar det till länsstyrelsen. Det är nämligen viktigt med tillförlitlig kunskap om hur många och vilka vargar som rör sig i Skåne. Innan du hör av dig kan det vara bra att veta att det ofta inte är så lätt att skilja en varg från en lösspringande hund. Ett exempel är en stor hund som sågs utanför Lund, som runt hundra personer rapporterade in som en varg. Bra kännetecken är att vargen har svart svansspets, vitt i ansiktet som inte går över ögonen samt grå rygg och ljusare, gulaktig kroppssida.

Varg i SverigeFör att vargen i Sverige ska ha en gynnsam bevarandestatus bedömer Naturvårdsverket att det behövs minst 300 vargar i landet och att det regelbundet behövs invandring av vargar med nya gener eftersom den svenska stammen har en hög grad av inavel. Det finns också forskare som kommit fram till att det behövs långt fler vargar i Sverige än så, läs mer här. En överväldigande majoritet (90 procent) av de svenska vargarna håller idag till i Mellansverige. I norra Sverige dödas årligen mer än 25 000 renar av rovdjur, främst av björn, lodjur och järv, medan antalet rovdjursangrepp söder om renskötselområdet ligger runt 500. I södra halvan av Sverige är det huvudsakligen får som drabbas.

För att nå en god balans i hela landet mellan vargens positiva effekter på naturturism, betesskador med mera och dess negativa påverkan på djurhållningen behöver vargrevir finnas i Skåne.

Vargar och tamdjur
Får i naturbetesmarker gynnar den biologiska mångfalden, och Naturskyddsföreningen i Skåne vill hitta vägar för att fårägare ska känna sig trygga. Det viktigaste sättet att minska risken för angrepp är att ha rovdjurssäkra stängsel. Länsstyrelsen kan ge både ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd för den som vill stärka sina stängsel så att de kan hålla vargar ute, läs mer. Länsstyrelsen kan också ge råd om hur stättor/grindar kan utformas så att de rovdjurssäkra stängslen inte hindrar friluftsliv.

Om en varg trots förebyggande åtgärder upprepade gånger slår får kan skyddsjakt bli aktuellt. Vargen måste då vara säkert identifierad så att jakt inte leder till att viktiga gener försvinner. Vid pågående angrepp på tamdjur är det tillåtet att på eget initiativ ta till skyddsjakt. Licensjakt kan till skillnad från skyddsjakt bidra till att öka problemen för tamdjursägare. Vid licensjakt, som avgränsas i antal vargar istället för till specifika individer, är risken att vargar som lever på vilda djur dödas istället för de vargar som tagit för vana att angripa tama djur. Läs mer om Naturskyddsföreningens syn på jakt här.

Naturskyddsföreningen i Skåne tycker att det är viktigt att tamdjursägare som drabbas av angrepp från vilda rovdjur får full ekonomisk ersättning.

Lokal viltförvaltning
Det är viktigt att det finns en konstruktiv dialog mellan naturskyddare, jägare, lantbrukare, skogsägare och andra som bryr sig om eller påverkas av de vilda djuren. Naturskyddsföreningen i Skåne är representerad i Viltförvaltningsdelegationen, som här i Skåne bland annat behandlar ärenden om rovdjur, sälar och hjortar. >> Läs mer

Text: linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se