Personal, kansli och styrelse

Magnus Billqvist.

Magnus Billqvist.

Personal och kansli
Naturskyddsföreningen i Skåne har ett kansli på Jernkontoret på Järnvägsgatan 8 i Höör. På kansliet arbetar Magnus Billqvist med projekt, kampanjer, ansökningar, nätverk, med mera. Caroline Gräntz är vår kommunikatör och har sociala medier, layout och marknadsföring på sitt bord. Petter Albinson och Britta Levin arbetar med Storkprojektet.

Om du planerar att besöka oss rekommenderar vi att du ringer först: vissa dagar är vi i fält, på sammanträden eller annat och kan därför vara svåra att nå. Alla kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Kontakt”.

Din lokala förening hittar du här.

Länsförbundets styrelse
Styrelsens arbetsutskott
Linda Birkedal, ordförande, Höör
Anders Ekstrand, vice ordförande, Glimåkra
Olle Lindeberg, kassör, Lund

Övriga ledamöter
Martin Almroth, Rydebäck
Karin Bergendal, Arkelstorp
Helena Björn, Lund
Wioletta Isaksson, Helsingborg
Andrea Nowag, Tomelilla
Johan Thelander, Rydebäck
Alexander Zackrisson, Oxie