Bli vän med en igelkott!

Projektet ”Bli vän med en igelkott!” länkar samman hemslöjd och naturvård, två områden som hör ihop men vars kombination inte utforskats så mycket som den förtjänar. Båda har uppenbara styrkor i att inte vara verbalt bundna, och att kunna utföras fritt utefter varje individs förutsättningar. Projektet riktar sig därför aktivt till nyanlända, funktionshindrade och andra grupper vars skapandepotential kanske inte tillvaratagits till fullo. Vi vill utgöra en mötesplats, en arena för interkulturellt utbyte, där skilda modersmål, åldrar, funktionsvariationer och könsidentiteter inte spelar någon roll. Det uppstår en rikedom i uttryck när man sammanför olika sorters människor och ger dem resurser att gemensamt utveckla sina skapande förmågor.

Detta vill projektet ”Bli vän med en igelkott! bidra till:
– fåglar och andra vilda djur i vår närhet får fler boplatser,
– människor får utveckla sina skapande förmågor i samarbete med andra,
– barn får uppleva fascination över naturen, och får börja att slöjda tidigt i livet,
– inspirerande möten över funktions-, ursprungs-, köns- och åldersgränser,
– nya vägar in i den organiserade hemslöjden och naturvården,
– fler personer blir delaktiga i vidareutvecklingen och vården av natur- och kulturarvet,
– kunskaperna om ekologi och biologisk mångfald når fler,
– goda samhälleliga effekter av att människor skapar, är kreativa och känner att deras insats gör skillnad,
– vi skapar en kultur där olika människors kunskaper stärker varandra och allas förmågor tas tillvara.

Projektledare: Ylva Folkeson


Nedan hittar du ritningar, tips och inspiration
Gör något naturvänligt i ditt närområde som gynnar växter och djur. Kanske grannarna vill haka på? Se 69 tips på naturvänliga idéer

Däggdjur
bygg en holk till hasselmus
bygg ett igelkottsbo
– holkar till fladdermöss finns det många modeller av, här är några: 1, 2, 3, 4

Bin och fjärilar
locka fjärilar och bin till din balkong
bygg en holk till fjärilar
bygg ett bibatteri
två olika humlebon
olika biholkar
ett enkelt bihotell
tips om hur du bäst placerar dina insektshotell
information om olika solitärbin som bygger i rör, och vilka håldiametrar de nyttjar

Trädgårdsdammar
Vill du verkligen gynna många olika artgrupper, som grodor, salamandrar, trollsländor, skräddare, ryggsimmare och dykarbaggar, och dessutom få ett riktigt vackert inslag i din trädgård så rekommenderas det varmt att anlägga en trädgårdsdamm. Det räcker med några få kvadratmeter för att göra stor skillnad!
locka trollsländor till din trädgård
så skapar du en damm
gör en våtmark

Fåglar
Att sätta upp holkar till fåglar är bland det enklaste man kan göra för att gynna fåglar i sin närhet. Det finns precis hur mycket som helst publicerat om detta och också både färdiga bon och byggsatser finns att köpa. Här tipsar vi om ett urval holkritningar och hur holkar bäst placeras.
de vanligaste typerna av holkar (stare, mesar, flugsnappare m fl)
holk till tornseglare
svalbräder
holkar till sparvuggla och göktyta
– bo för trädkrypare
holk till grå flugsnappare
plattform för stork
kattuggleholk
bon till bi- och ormvråk, duv- och sparvhök, korp, havsörn, fiskgjuse, hornuggla
kaplista utifrån virkesbredd 15 cm
bygg två holkar samtidigt
fågelholk med kikhål och lampa
hjälp fåglarna med bomaterial
uppsättning av holkar
placering av holkar