Ignaberga kalkbrott

Före detta kalkbrott är mycket spännande platser då dess fauna och flora ger vibbar av Medelhavet eller Gotland. Ignaberga är inget undantag!

Blå kejsartrollslända vid Ignaberga kalkbrott.

Naturvärden
Ignaberga kalkbrott kan besökas flera gånger om året under olika årstider. Det mest framträdande och det du ögonblickligen ser är kalken: allt är vitt. På grund av detta finns här också en del arter som svårligen kan ses på andra platser där kalk inte kommer i dagen. Kalken består inte minst av fossiler, och den med lite tålamod kan därför här finna allt från sjöstjärnor till hajtänder.

De blottade partierna med kalk blir snabbt uppvärmda och i sluttningarna kan du leta efter sandödla. I branterna häckar backsvala. I dammarna häckar olika sjöfåglar och en del rastar också under vår- och höststräcken. Finns där vatten finns där också trollsländor, här är exempelvis en av Europas största arter, blå kejsartrollslända, vanlig.

Fjärilar som mindre- och vitfläckig guldvinge samt skalbaggen gullrisbock kan den med uppmärksamheten riktad neråt finna. Den senare gynnas av det invasiva kanadensiska gullriset som breder ut sig över mycket stora ytor här. En annan invasiv växt finns i dammarna: smal vattenpest (läs mer om invasiva arter här). Betydligt trevligare växter som både är kalkgynnade och allt annat än invasiva här är stenkrassing, slokstarr och luddunört.

Vitfläckig guldvinge på prästkrage.

Vitfläckig guldvinge på prästkrage vid Ignaberga.

Besökstips
Ignaberga kalkbrott är mycket stort, så omfattande att det går att lägga en heldag här. De olika dammarna med omgivningar har olika karaktärer, därför varierar arterna stort. Längst i sydväst är det populärt att fiska, men generellt rör sig flest personer nära vägen som går mellan de två stora dammarna. Vill man ha lite mer lugn och ro rekommenderas den norra delen av området (OBS: brytning har i delar av området återupptagits och det finns därför inte längre flera mindre dammar i den norra delen).

Vägbeskrivning
Man kan nå platsen från flera väderstreck. Det går en mindre väg (2026) parallellt längs hela området på västra sidan, vägen mellan Lommarp och Ignaberga by. Längs med denna finns det flera platser att sätta bilen på. Från öster kan man parkera intill väg 21 och därifrån når man direkt vägen mellan de stora dammarna. Närmaste tågstation är i Vinslöv.

Tänk på/notera
Delar av brottet är aktivt och dammarna som tidigare var många är nu betydligt färre men större. Respektera brytningen och besök inte de delarna. Rasrisken är bitvis stor så se upp i branterna. En del stigar är hala även i torrt väglag eftersom de är branta med lös kalksand. Då kalkbrottet fortfarande är aktivt  kan det vara en del tyngre trafik.

Övrigt
Kalkbrottet är en populär hundbadplats.

Läs mer
– Naturguide Hässleholm: 52 pärlor.
Om Ignaberga kalkbrotts historia

Text & bild Magnus Billqvist

Rastande ejder i en av dammarna.