Aktuella ärenden

På denna sida listar vi de senaste inkomna ärendena som inkommit till oss digitalt. Det gäller remisser, samråd, ansökningar eller motsvarande. Har du frågor gällande någon av dessa är du välkommen att kontakta oss, men vi rekommenderar i första hand direktkontakt med den eller de som står bakom handlingarna. Handlingar gällande naturreservat finns på länsstyrelsens hemsida på följande adress: www.lansstyrelsen.se/skane/naturreservat

– 2015-07-14 Länsstyrelsen: Förslag till beslut med tillhörande skötselplan för naturreservatet Svaneholm, Wassen, Skurup.
– 2015-07-14 Länsstyrelsen: Förslag till beslut med tillhörande skötselplan för naturreservatet Svaneholm, Norrskog, Skurup.
– 2015-07-03 Länsstyrelsen: Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Onslunda sten i Tomelilla.
– 2015-07-03 Länsstyrelsen: Förslag till införande av undantag från föreskrift i naturreservaten Kumlan och Möllegården i Kristianstad.
– 2015-06-12 Länsstyrelsen: Beslut gällande bildande av naturreservatet Maglehems Ora, Simrishamn.
– 2015-06-12 Länsstyrelsen: Beslut gällande bildande av naturreservatet Maglehem, Kristianstad.
– 2015-06-08 Trafikverket: Ny väg förbi Stora Herrestad, Ystad.
– 2015-06-05 Länsstyrelsen: Föreläggande gällande bildande av naturreservatet Segesholmsåns dalgång, Kristianstad.
– 2015-06-05 Länsstyrelsen: Beslut om utvidgning av naturreservatet Råbockarp, Kristianstad.
– 2015-06-05 Länsstyrelsen: Beslut om utvidgning av Ubbalts naturreservat, Hässleholm.
– 2015-06-01 Länsstyrelsen: Redovisning av arbetet med skydd av tätortsnära natur i länet.
– 2015-05-29 Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg: Remiss av natur- och kulturmiljöprogram.
– 2015-05-29 Trafikverket: Fastställelse av arbetsplan ombyggnad väg E6.02 (f d väg 16) Flädie-Lund.
– 2015-05-19 Trafikverket: Ystadbanan, mötesspår i Skabersjö och Ruuthsbo.
– 2015-05-19 Länsstyrelsen: Beslut avseende utvidgade strandskyddsområden.
– 2015-04-28 Länsstyrelsen: Beslut om bildande av och skötselplan för naturreservatet Hörrödsåsen, Kristianstad.
– 2015-04-21 Länsstyrelsen: Föreläggande om förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Flötö i Kristianstad.
– 2015-04-20 Trafikverket: Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 21.
– 2015-04-20 Länsstyrelsen: Meddelande förordnade som naturreservatet för Hallabäckens dalgång i Bjuv och Svalöv.
– 2015-04-20 Länsstyrelsen: Bildande av naturreservatet Fyledalen.
– 2015-04-20 Länsstyrelsen: Beslut om bildande av naturreservatet Haralds ängar i Båstad (samt skötselplan).
– 2015-04-02 Länsstyrelsen: Förslag till utvidgning av naturreservatet Råbockarp i Kristianstad.
– 2015-03-20 Länsstyrelsen: Beslut om bildande av naturreservatet Brinkahagen-Möllerödsnäs i Kristianstad.
– 2015-03-20 Länsstyrelsen: Beslut om bildande av naturreservatet Lillehem i Kristianstad.
– 2015-02-23 Trafikverket: Väg 1606/1598, vägen till Stenshuvuds nationalpark.
– 2015-02-12 Länsstyrelsen: Förslag till beslut om naturreservatet Fyledalen i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner.
– 2015-02-06 Länsstyrelsen: Föreläggande gällande bildande av naturreservatet Hörrödsåsen, Kristianstad.
– 2015-01-30 Länsstyrelsen: Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Maglehem, Kristianstad.
– 2015-01-30 Länsstyrelsen: Föreläggande om bildande av naturreservatet Hallaröd, Höör.
– 2015-01-30 Länsstyrelsen: Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Haralds ängar i Båstad.
– 2015-01-23 Länsstyrelsen: Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Maglehems Ora, Simrishamn.
– 2015-01-16 Länsstyrelsen: Beslut och skötselplan för naturreservatet Brinkahagen-Möllerödsnäs, Kristianstad.
– 2015-01-16 Länsstyrelsen: Beslut och skötselplan för naturreservatet Lillehem, Kristianstad.