Hörjelgården – alltid nya saker att uppleva

Program 2017
Här hittar du våra aktiviteter under 2017 på Hörjelgården:
Ladda ner program

Aktuellt
Just nu håller vi på med naturvårdsröjning och bränner ihopsamlade rishögar för att förbereda inför våren. Den biologiska mångfalden, klimatet och övergödningen är viktiga pusselbitar att lära känna i detta arbete. På Hörjelgården jobbar vi med att reda ut dessa frågor i ett historiskt perspektiv. Det gör miljöarbetet konkret och mer överskådligt. Att arbeta med livsstilsfrågor ur ett historiskt perspektiv med praktisk inriktning är ett lustfyllt sätt att väcka medvetenhet om de stora miljöfrågorna om en hållbar livsstil.

Vad har vi vunnit? Vad har vi tappat? Hur kan jag påverka? Kanske kan du få mer perspektiv på detta efter ett besök hos oss.

Lägerskola
Kontakta oss om ni vill komma i kontakt eller boka in en lägerskola till  under 2017.
Naturpedagog Emma Christensen tar emot bokningar och svarar på frågor. Här hittar du senaste nyhetsbrevet  till skolorna.

Filmer
Två kortfilmer som särskilt vänder sig till gymnasieskolan finns nu att se. Den ena är en biologilärares tankar, den andra en naturkunskapslärares. En tredje film handlar om danska elever som kom på lägerskola.

Besök Hörjelgården
Kanske känner du mest för att ta en promenad på egen hand. Det finns en folder och en karta som berättar om de marker du vandrar genom och en naturstig att följa. Klicka på bilderna ovan för att se dem större och kanske trycka dem.

FolderWebb

KartaWebb