Albäcksskogen


Albäcksområdet är Trelleborgarnas närmaste och främsta rekreationsområde. Här kan du kombinera havs- och strandpromenader med svalkande besök i lummig skog, och mixa fågelskådning och insektsletning med äventyrslek och discgolf, allt tätortsnära och mycket lättillgängligt.

Den sällsynta och lokalt förekommande kilfläcksländan finns i Albäcksskogen.

Naturvärden
Det finns få om ens några så här pass stora skogsområden längs med den skånska sydkusten. Rovfåglar, sjöfåglar och annat som helst följer kusten på sin väg till eller från Skåne passerar förbi här. Under sträcket på hösten och våren kan därför en hel del fåglar påträffas här, och flera rariteter har setts både i anslutning till dammarna (t ex natthäger) och vid Stavstensudden några stenkast bort (t ex mongolpipare).

Inne i skogen såväl som ute i de mer öppna markerna finns flera våtmarker. En del av dessa är omgärdade av betesmarker och där häckar eller rastar gärna gäss och vadare. Ett fågeltorn och plattformar finns. Trollsländor av olika slag hittas också där. I de helt öppna dammarna finns bred trollslända och större ängstrollslända, i de mer slutna kan man se sällsynta arter som mindre kejsartrollslända och kilfläckslända.

Det är mest faunan som är av större intresse. Parkslide och jätteslide har på kort tid bildat enorma bestånd längs främst vattendragen i skogen.

Vandrande ängstrollslända ses i Trelleborg mer än någon annanstans i landet.

Besökstips
Det finns flera grillplatser och informationsskyltar i skogen. Vid parkeringen vid Stavstensvägen finns en toalett. Inne i skogen bara en kort promenad från huvudparkeringen finns en äventyrslekplats och en discgolfbana startar intill pendlarparkeringen vid OKQ8.

Är du ute efter varierade vandringar eller enklare promenader finns det många möjligheter att variera dessa här. Det går att knyta ihop promenader genom olika slingor i och kring hela området och det finns flera skyltar som visar olika sträckor. Delar av lederna är elljusförsedda.

Vägbeskrivning
Det går att angöra området på flera sätt och från olika håll. Största parkeringen är den vid Stavstensvägen och dit är det skyltat. En annan parkering hittar du norr om området intill OKQ8. Cyklar eller går du kan du ta dig dit på många vägar, även längs stranden söder om skogen.

Tänk på/notera
Cykling är förbjuden på en del sträckor och bilen måste du ställa utanför området.

Övrigt
Det finns flera anlagda dammar även utanför Albäcksskogen. En av dessa, en damm vid en rondell mitt bland köpcenter och snabbmatsrestauranger, har visat sig vara landets säkraste lokal för den sällsynta vandrande ängstrollsländan.

Läs mer
Trelleborgs kommun
Visit Trelleborg

Gråhäger fiskar dagligen i Albäcksskogen men även ägretthäger och natthäger har setts här.

Text & bild Magnus Billqvist