Artlistor

Sotnätfjäril, rödlistad art. Foto Ulf Lundwall.

Sotnätfjäril, rödlistad art. Foto Ulf Lundwall.

Här finns artlistor över fåglar, bin, växter (både kärlväxter och kryptogamer) samt svampar (fungi).

Här finns också en första lista över rödlistade arter på Hörjelgårdens marker enligt rödlistan 2010 samt en uppdaterad enligt den nya dito 2015.

Om du iakttar en ny art är det värdefullt att du rapporterar denna via artportalen, samt att du även meddelar fyndet till: horjelgarden@gmail.com. För sällsyntare arter är vi tacksamma om du verifierar arten på något sätt, gärna bild, eller tillgång till insamlat exemplar.

Stor tratticka. Foto Ulf Lundwall

Bred trollslända. Foto: Magnus Billqvist.

Bred trollslända. Foto: Magnus Billqvist.