Äspöåns våtmark

En lättillgänglig och inbjudande våtmark där du kommer nära fåglar och andra fän. Äspöåns våtmark skapades 2011 och ligger alldeles intill kustvägen mellan Ystad och Trelleborg.

Naturvärden
Läget alldeles intill kusten gör att chansen är god att här hitta något sällsynt. Gråhakedopping och rörhöna (bild) tillhör häckfåglarna. Vit stork och gråhäger ses ibland på födosök, liksom besök av rara arter som ägretthäger och silkeshäger. Bland trollsländorna märks kanske särskilt en av Europas största arter: blå kejsartrollslända (bild ovan). Dess hannar håller revir över vattenspeglarna och ses enkelt under juni till augusti. En ganska sällsynt men väldigt liten art är mindre kustflickslända och den ännu sällsyntare vandrande ängstrollsländan har här setts flera gånger. Floran är tämligen trivial.

Besökstips
Våtmarken är inte skyltad men går inte att missa då den ligger alldeles intill Kustvägen (eller väg 9/Smyge strandväg som den egentligen heter här). Ta in på Äspövägen men ta nästan omedelbart i på en tydlig ficka åt höger. Där finns det ganska gott om P-plats och ett fikabord. Därifrån leder stättor och en grind in i våtmarken mot ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn. Det går också fint att vandra runt i området då broar leder över de blötaste ställena.

Tänk på
Området betas av får, så ta inte med hund in i betesmarken.

Läs mer
– Trelleborgs kommun

Bild & text: Magnus Billqvist