BMS15

Under 2010 och 2013 arrangerades mycket uppskattade konferenser vars upplägg vi nu utvecklat. Konferensen tar upp aktuell kunskap om situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Konferensen utgör en mötesplats för alla som är intresserade av dessa frågor och vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma.

Omslagsbild_WEBBANMÄLNINGSINFORMATION

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD: det kan finnas någon enstaka plats kvar, men inga rum.

Konferensen har 140 platser dagtid och 100 för övernattning. Det finns ett begränsat antal enkelrum, men gott om dubbelrum. Först till kvarn gäller. Följ den här länken för anmälan.

DELTAGARKOSTNAD
Det finns fem olika alternativ: se nedan. Kostnaderna är subventionerade av organisatörerna och finansiärerna.

Alternativ 1. Hela paketet med enkelrum: lördag och söndag inklusive två luncher, fyra fikor, tre- rätters supé, kvällsaktiviteter, frukost. 1050 kr ENKELRUM SLUT!
Alternativ 2. Hela paketet med dubbelrum: lördag och söndag inklusive två luncher, fyra fikor, trerätters supé, kvällsaktiviteter, frukost. 850 kr
Alternativ 3. Två dagar utan övernattning och kväll men med lunch och fika båda dagarna. 600 kr
Alternativ 4. Enbart lördag inklusive lunch och två fikor. 400 kr
Alternativ 5. Enbart söndag inklusive lunch och en fika. 350 kr

VÄGBESKRIVNING
Falsterbo kursgård http://www.falsterbokursgard.com/ ligger i Höllviken intill väg 100, några hundra meter innan Falsterbokanalen. Buss 100 stannar vid hållplats Höllviken Höllvikstrand alldeles intill kursgården.

Utställningar, posters, bokbord och försäljning
Du är välkommen att ta med material relaterat till biologisk mångfald och det finns även möjlighet till försäljning av böcker, skärmutställningar och dylikt. Du måste anmäla detta innan, så det finns utrymme för alla.

För frågor, önskemål, bokning av utställningsplats med mera: Kontakta Magnus Billqvist, magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se, 046/33 56 51, 0733/204 777.

Hashtag för konferensen är #bms15

PROGRAM LÖRDAG 14/11 (du kan också ladda ned hela programmet här)
08.30    Registrering
09.30    Organisatörerna hälsar välkomna och drar adekvat info. Fika finns på plats.
09.45    Moderator tar vid. Pernilla Olsson, enheten för fiske- och vattenvård,Länsstyrelsen i Skåne.

P1030455WEB2Pass 1. Fauna- och floraväkteri och rödlistade arter
10.00    Om senaste rödlistan. Karin Ahrné, ArtDatabanken.               
10.30    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
10.45    Faunaväkteri i Sverige. Pavel Bina, ArtDatabanken.
11.15    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
11.30    Det skånska floraväkteriet. Åke Svensson, Lunds Botaniska Förening.
12.00    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
12.30    Lunch

Pass 2. Skånska sötvatten
14.00    Läget för de skånska groddjuren. Marika Stenberg, Ekoll AB.
14.30    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
DSC_0684a14.45    Invasiva arter i skånska sötvatten. Nils Carlsson, Länsstyrelsen i Skåne.
15.15    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
15.30    Fika och bensträckare
16.00    Hur kommer vår trollsländefauna att förändras? Magnus Billqvist, Naturskyddsföreningen i Skåne & Trollsländeföreningen.
16.30    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
16.45    Tullstorpsåprojektet ur ett kommunalt perspektiv. Cathrine Ek, Trelleborgs kommun.
17.15    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
17.30    Information om kvällen och morgondagen. Paus och tid för incheckning på rummen.
18.30    Middag och mingel.
20.00    Quiz på temat biologisk mångfald och tid för diskussioner på dagens teman.

PROGRAM SÖNDAG 15/11
07.00    Frukost för övernattarna finns från och med 07.00.

Pass 2. forts. Skånska sötvatten
09.00    Information om dagen. Moderator tar vid, under söndagen är det Swantje Oostra, biträdande distriktschef, Skogsstyrelsen Skåne.
09.15    Biomanipulering ett sätt att rädda hotade arter! Bálint Wagner
09.45    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
10.00    Fika och bensträckare. Lämna nycklarna till rummen.

Pass 3. Skog- och trädmiljöer
bmpris10.30    Mångfaldsgruppens arbete i Kronoberg. Love Eriksen, Naturskyddsföreningen Kronoberg.
11.00    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
11.15    Vad kan svampar berätta om skyddsvärd bok- och ekskog? Kompakt taggsvamp Hydnellum compactum som ett exempel. Johan Nitare, Skogsstyrelsen.             
11.45    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
12.00    Lunch
13.45    Mulmholkar: en boplats för hotade hålträdsarter? Nicklas Jansson, Länsstyrelsen Linköping.
14.15    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
14.30    Nyheter från insektsfronten. Mikael Sörensson, Lunds universitet/ Entomologiska Sällskapet i Lund.
15.00    Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
115.15    Utdelning av den Biologiska Mångfaldens Pris (se nedan!).
15.45    Avslutning med sammanfattning.

Konferensen arrangeras som ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne, Skånes Ornitologiska Förening, Skånes Mykologiska Förening (Puggehatten), Länsstyrelsen i Skåne, Lunds Entomologiska Sällskap, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge och Lunds Botaniska Förening med ekonomiskt stöd av Alvins Fond och Region Skånes miljövårdsfond.