Engagera dig inför EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 sker ett mycket viktigt val till Europaparlamentet, ett val som är avgörande för inte minst klimat och natur. Oavsett om du är medlem eller ej eller engagerad eller inte i Naturskyddsföreningen så finns det många sätt för dig att engagera dig inför EU-valet. På denna sida samlar vi tips på engagemang såväl som olika webbinarier, material med mera. Du kan också se om din lokala krets erbjuder studiecirklar, träffar med mera inför valet: du hittar alla våra kretsar här. Här kan du läsa mer om vad EU gör för klimatet.

Naturskyddsföreningen har tagit fram kampanjmaterial som består av en broschyr, affischer och en större plansch att sätta i gatupratare eller dylikt. Det kommer även finnas digitalt material som består av kortare filmer och grafiskt material. Du kan beställa kampanjmaterial här. Se nedan för webbinarier och informationsträffar.

Din valguide för klimat och natur!

Webbinarier
Det är inte alltid så enkelt att orientera sig i EU:s miljöpolitik. Därför genomför Naturskyddsföreningen under våren en serie korta lunchwebbinarier, kl. 12:00–12:40, där sakkunniga på ett lättbegripligt sätt går igenom vilken betydelse EU-politiken har inom områdena klimat, skog, miljögifter, jordbruk och hav. Webbinarierna spelas även in och görs tillgängliga i efterhand. Se mer under respektive länk där du också kan anmäla dig:

– EU och miljö 6 februari 2024 (Inspelning Youtube)
– EU och haven 13 februari 2024 (Inspelning Youtube)
– EU och miljögifterna 27 februari 2024 (Inspelning Youtube)
– EU och klimatet 12 mars 2024 (Inspelning Youtube)
EU och skogen 26 mars 2024
EU och gruvorna 9 april 2024
EU och jordbruket 23 april 2024


Digitala möten med EU-valfokus

Engagemang inför EU-valet! 27 februari kl 18.30-19.30
Är du engagerad i en av Naturskyddsföreningens kretsar eller länsförbund? Eller är du medlem, och intresserad av hur du kan engagera dig inför EU-valet? Välkommen till denna digitala träff där du får veta mer om den kommande EU-valkampanjen, och ta del av exempel på vad som är på gång inför EU-valet, bland aktiva runt om i landet. Se mer här.

Kampanjträff inför EU-valet 17 april kl 18.30-19.30
Är du aktiv i en krets eller länsförbund? Eller är du medlem och nyfiken på hur du kan engagera dig inför EU-valet? Välkommen på en spaning kring vad som är på gång i andra EU-länder inför EU-valet. Du får även tips på vad du själv kan göra inför EU-valet, och utrymme att utbyta tankar, tips och idéer med andra aktiva. Varmt välkommen! Se mer här.

Slutspurt inför EU-valet 14 maj 18.30-19.30
Är du aktiv i en krets eller länsförbund? Eller är du medlem och nyfiken på hur du kan engagera dig inför EU-valet? Välkommen till denna träff där du får höra Lisa Silver, ledningsstrateg på Naturskyddsföreningen, berätta om våra båda granskningar inför EU-valet. Du får även tips på vad du själv kan göra inför EU-valet, och utrymme att utbyta tankar, tips och idéer med andra aktiva. Se mer här.

Granskningar av EU-politiken
Granskningar av EU-parlamentarikernas miljöinsatser samt partiernas miljöpolitiska ambitioner har utgjort grunden för Naturskyddsföreningens tidigare EU-valskampanjer. De utgör centrala komponenter också inför valet 2024. Granskningarna kommer att släppas under våren.

  • Bakåtblickande granskning 2019–2024: Utvärderar de svenska EU-parlamentarikernas miljöinsatser 2019–2024.
  • Framåtblickande granskning 2024–2029: Kartlägger de svenska partiernas miljöpolitiska ambitioner och löften för perioden 2024–2029.